Konferencje naukowe 2018

 

Sektorowe podejście do kwalifikacji - ramy kwalifikacji, standardy zawodowe, rady ds. kompetencji


-
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT
Warszawa, ul. Poleczki 19 (zobacz na mapie)

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń dotyczących rozwoju systemu kompetencji i kwalifikacji sektorowych. Zaprezentowane zostaną najważniejsze rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju kwalifikacji sektorowych, a także doświadczenia na rynkach międzynarodowych w zakresie:

► sektorowych ram kwalifikacji,
► sektorowych standardów kompetencji zawodowych,
► sektorowych rad ds. kompetencji,
► badań kompetencji sektorowych (np. Badanie Kapitału Ludzkiego w branżach).

Konferencja skierowana jest do wszystkich reprezentantów sektorów w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji: pracodawców, organizacji branżowych, związków zawodowych, członków Sektorowych Rad ds. Kompetencji, przedstawicieli administracji centralnej i samorządu terytorialnego, firm szkoleniowych oraz innych instytucji i jednostek, które mogą być zainteresowane włączeniem się w działania dotyczące rozwoju kwalifikacji sektorowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja ma charakter naukowy. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich dokonań w formie referatu.

Prelegentom zapewniamy nocleg i zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji: http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/829-porozmawiajmy-o-sektorowym-podejsciu-do-kwalifikacji


Organizatorzy konferencji:

Instytut Badań Edukacyjnych 


g.maryniec@ibe.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

kwalifikacje, systemy kwalifikacji, walidacja, Zintegrowany System Kwalifikacji

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/aktualnosci/829-porozmawiajmy-o-sektorowym-podejsciu-do-kwalifikacji

Aktualizacja:  2018-05-24