Konferencje naukowe 2018

 

III Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna EDUKACJA RÓWNOŚCIOWA: WYZWANIA-POTRZEBY-MOŻLIWOŚCI


-
Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku
Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte 64, aula 414 (zobacz na mapie)

Edukacja równościowa to interdyscyplinarny, ważny problem społeczny, rodzący pilną potrzebę pogłębionych debat, refleksji i analiz. Konieczność szukania rozwiązań, docierania do istoty zjawisk związanych z polityką równościową i antydyskryminacyjną, to również pilne zadanie dla przedstawicielek i przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, których głosu nie może zabraknąć w toczących się debatach publicznych. W kontekście istotnych zjawisk społecznych w Polsce i na świecie, pojawiania się nowych problemów o wymiarze lokalnym, ale i  międzynarodowym, powinniśmy – jak wierzymy – wspólnie podjąć wyzwanie stworzenia forum wymiany poglądów i doświadczeń, poszukiwania konstruktywnych rozwiązań, skierowanych na przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji. Poprzednie edycje konferencji potwierdziły potrzebę skonfrontowania i zredefiniowania rożnych poglądów, racji i przekonań, a ich rezultaty nie tylko nie zamknęły debaty, ale stworzyły nowe pola eksploracji i dyskusji.

Do debaty i refleksji zapraszamy osoby zajmujące się teorią i praktyką z obszaru pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, kulturoznawstwa, pracy socjalnej, ekonomii, prawa, medycyny, a także przedstawicielki i przedstawicieli instytucji kultury i sztuki, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, działających na rzecz praw człowieka i zwierząt, edukatorki i edukatorów antydyskryminacyjnych, kadrę zarządzającą oświatą oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Swoje zaproszenie kierujemy także do studentek i studentów, dla których przewidujemy specjalny panel naukowo-dyskusyjny, a także do nauczycielek i nauczycieli, którzy poza modułem teoretyczno-naukowym będą mogli w trzecim dniu konferencji wziąć udział w zaproponowanych warsztatach metodycznych.

Komitet naukowy:

dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, prof. KPSW 
Przewodnicząca Komitetu Naukowego 

prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, UW
prof. dr hab. Grażyna Gajewska, UAM 
prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak , UG 
prof. dr hab. Marek Kazimierczak, UAM 
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak, UMB
prof. dr hab. Maria Mendel, UG 
prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, UO 
prof. dr hab. Mirosław Patalon, APSL 
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, UG 
prof. dr hab. Lech Witkowski, APSL 
dr hab. Ewa Bińczyk, prof. UMK d
dr hab. Aleksandra Derra, prof. UMK 
dr hab. Paweł Trelik, prof. UW 
dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, prof. UAM                                                        
dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UW                                                                       
dr hab. Przemysław Paweł Grzybowski, prof. UKSW
dr hab. Katarzyna Jerzak, prof. APSL                                                                  
dr hab. Wanda Kamińska, prof. APSL                                                                    
dr hab. Violetta Kopińska, UMK                                                                             
dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW                                                                     
dr hab. Małgorzata Lewart
owska-Zychowicz, prof. UG                                           
dr hab. Jan Papież, prof. UG                                                                                 
dr hab. Lucyna Preuss-Kuchta, prof. APSL                                                             
dr hab. Magdalena Środa, prof. UW                                                                    
dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler, prof. APSL                                                       
dr Iwona Chmura-Rutkowska, UAM                                                                    
dr n. med. Andrzej Guzowski, UMB                           
dr Marcin Welenc, UG                                                                                         
dr Grzegorz Piekarski, APSL                                                                                 
dr Marta Anna Sałapata, APSl
dr Małgorzata Obrycka, APSL
dr Szymon Dąbrowski, APSL
dr Łukasz Androsiuk, APSL


Organizatorzy konferencji:

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słup[sku, Instytu Równowagi Społeczno-Ekonomicznej w GdyniSekretariat konferencji: dr Grzegorz Piekarski Akademia Pomorska w Słupsku; tel.: 504 154 624; dr Małgorzata Obrycka Akademia Pomorska w Słupsku; tel.: 794 115 443;   e-mail konferencji: edukacjarownosciowa@gmail.com   Instytut Pedagogiki ul. Bohaterów Westerplatte 64 76-200 Słupsk


edukacjarownosciowa@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Kultura Fizyczna

Słowa kluczowe:

wykluczenie, mowa nienawiści, dyskryminacja, stereotyp, edukacja równościowa, naznaczenie, etykietyzowanie, posthumanistyczne i transhumanistyczne wizje równouprawnienia, polityka (nie)równości i (nie)równość w tekstach kulturowych

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.edukacja-rownosciowa.slupsk.pl

Aktualizacja:  2018-06-05