Konferencje naukowe 2018

 

Sytuacje stresowe w przestrzeniach życiowych dziecka


-
Collegium Floriana Znanieckiego
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 (zobacz na mapie)

Współczesne dzieci żyją w niezwykle złożonym, ustawicznie zmieniającym się świecie, stawiającym im wiele wymagań implikowanych stechnicyzowanym napiętym stylem życia, pluralizmem i wielowymiarowością społeczno – kulturowej rzeczywistości. Powoduje ona wielopostaciowość współczesnego dzieciństwa połączoną z jego kontrastowym zróżnicowaniem. W każdą odmianę dzieciństwa wpisują się sytuacje trudne, sytuacje stresowe. Zarówno bowiem zmaganie się z niedostatkiem, jak i funkcjonowanie w elitarnych szkołach może wyzwalać poczucie osamotnienia, zagrożenie poczucia bezpieczeństwa, niską samoocenę, świadczących też niejednokrotnie o dysfunkcjonalności współczesnej rodziny (np. rozwody, konflikty, przemoc w rodzinie, przeciążenie pracą zawodową, emigracja zarobkowa rodziców) rzutującej nie tylko na funkcjonowanie dzieci w tym prymarnym środowisku, ale także w innych obszarach ich życia.

Zapraszamy zatem do interdyscyplinarnego pochylenia się nad współczesnym dzieckiem, nad jego kłopotami egzystencjalnymi, by nie tylko skupić się na rodzajach sytuacji wywołujących w jego życiu stres, ale i następstwach wspomnianych sytuacji obecnych w życiu młodego pokolenia oraz edukacyjnych możliwościach dotyczących przygotowania go do ich pokonywania. Niniejszą problematykę proponujemy odnieść do podstawowych środowisk życia dziecka: środowiska rodzinnego, stanowiącego prymarny kontekst jego rozwoju oraz środowisk wtórnych, jakimi dla dziecka są środowisko przedszkolne, szkolne i rówieśnicze.


Opłata konferencyjna:

390 zł

Organizatorzy konferencji:

Zakład Edukacji DzieckaWydziału Studiów EdukacyjnychUniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


stres@amu.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika, Psychologia

Słowa kluczowe:

dziecko, sytuacje stresowe, sytuacje trudne

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://dziecko.home.amu.edu.pl

Aktualizacja:  2018-06-04 08:50:16