Konferencje naukowe 2018

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja – refleksje, problemy i perspektywy"


-
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Warszawa, Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa (zobacz na mapie)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Edukacja – refleksje, problemy i perspektywy"
Warszawa, 25 października 2018 r.

Szanowni Państwo!

Złożoność oraz wielowymiarowość zagadnień dotyczących kształcenia i wychowania jest jednym z głównych założeń współczesnego systemu edukacji. Jest to obszar teoretycznej i praktycznej działalności, pełniącej ważną rolę wobec działań zmierzających do przygotowania jednostki, która będzie w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Rozważania teoretyczne powinny służyć i współgrać z działaniami praktycznymi. Wieloaspektowość zagadnień, istniejące dylematy współczesnej edukacji stają się tematem bardzo ważnym, przy którym należy zatrzymać się, wysnuć pewne refleksje, dostrzec pojawiające się problemy i wyciągnąć wnioski. Aspekty te będą podstawą nie tylko do dyskursu społecznego, ale także do określenia perspektyw w zakresie doskonalenia systemu edukacyjnego w globalizującym się świecie.

Celem konferencji jest refleksja i analiza dyskursu pedagogicznego z uwzględnieniem historii, czasów współczesnych i przyszłych. Omawiane obszary odwołują się do istniejących problemów w zakresie kształcenia i wychowania oraz prezentowania perspektyw rozwojowych, możliwych do wykorzystania we współczesnej przestrzeni edukacyjnej.
Świadomość podjętej tematyki sprzyja interdyscyplinarnemu dialogowi przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych, zarówno teoretyków jak i praktyków.

W związku z powyższymi zagadnieniami proponujemy następujące obszary tematyczne:
• Historyczny aspekt pedagogiki i jej wpływ na obecny system edukacji;
• Problemy współczesnej szkoły i edukacji;
• Pedagogika w działaniu – wyzwania i propozycje rozwiązań spotykanych w edukacji;
• Współczesny system edukacji i jego znaczenie w kształtowaniu jednostek;
• Szkoła uczy czy wychowuje?

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny


I tura rejestracji trwa do 28 czerwca 2018 r.
II tura rejestracji trwa do 5 września 2018 r.
III tura rejestracji trwa do 2 października 2018 r.


Więcej informacji na stronach:

http://www.konferencja-edukacja.pl/
https://www.facebook.com/Konferencja-Edukacja-149288729077442/


Kontakt:

kontakt@konferencja-edukacja.pl
+48 733 933 083

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji.


Opłata konferencyjna:

179 zł -219 zł

Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju - TYGIEL
kontakt@konferencja-edukacja.pl
+48 733 933 083


Dyscypliny naukowe:

Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Socjologia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

edukacja, szkoła, społeczeństwo, nauka, wychowanie, pedagogika, psychologia, system edukacji, konferencja 2018, konferencja Lublin, fundacja Tygiel, problemy edukacji, współczesna cywilizacja, problemy wychowawcze

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.konferencja-edukacja.pl/

Aktualizacja:  2018-09-06