Konferencje naukowe 2018

 

SPOŁECZEŃSTWO - PRACA - KONSUMPCJA. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia


-
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)
Katowice, Bankowa 11a (zobacz na mapie)

Zakres tematyczny:

1. Problematyka pracy młodego pokolenia: wartości i normy pracy, postawy wobec pracy, praca a konsumpcja, aspiracje zawodowe młodego pokolenia, motywacje do pracy, szanse na rynku pracy młodego pracownika, podejmowanie pracy w trakcie studiów.

2. Przedsiębiorczość i własność w ocenie młodego pokolenia: warunki rozwoju przedsiębiorczości w krajach grupy wyszehradzkiej, bariery rozwoju przedsiębiorczości, ocena własnych możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, tradycje rodzinnej przedsiębiorczości.

3. Wpływ świadomości ekonomicznej na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Odpowiednio ukształtowana świadomość ekonomiczna wpływa pozytywnie na działania w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Wyzwala przedsiębiorczość, inicjatywę oraz buduje odpowiedzialność za losy społeczności lokalnej i szerszej wspólnoty regionalnej i narodowej.

4. Emigracja zarobkowa młodych osób: rynek pracy państw Grupy Wyszehradzkiej a mobilność międzynarodowa, skala emigracji zarobkowej, imigranci na lokalnym rynku pracy, wpływ pracy za granicą na rozwój zawodowy, emigracja a przedsiębiorczość, plany zawodowe studentów-obcokrajowców, plany życiowe i zawodowe migrujących młodych osób.

5. Konsumpcja: jest ona jedną z podstawowych aktywności człowieka, a jej wymiary w dużej mierze uwarunkowane są poziomem świadomości ekonomicznej społeczeństwa. Wzory konsumpcji oraz zachowania konsumenckie determinują rozwój gospodarczy i wpływają na sytuację ekonomiczną kraju.


Opłata konferencyjna:

300 zł - pełne uczestnictwo; 250 zł - niepełne uczestnictwo

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Socjoligii, Zakład Socjologii Ogólnej;University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of Sociology; Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Philosophy, Department of Sociology; Szent István University in Gödöllő, Faculty of Economic and Social Sciences


monika.zak@us.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Organizacja i Zarządznie, Socjologia

Słowa kluczowe:

społeczeństwo, praca, konsumpcja, młode pokolenie, świadomość ekonomiczna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.is.wns.us.edu.pl

Aktualizacja:  2018-06-04 12:29:30