Konferencje naukowe 2018

 

Wirtualna rzeczywistość - realne dylematy. Uprzedmiotowiony człowiek w świecie upodmiotowionych rzeczy?


-
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
Katowice, ul. Jordana 18 (zobacz na mapie)

Tematyka konferencji będzie oscylowała wokół zagadnień związanych ze „społeczeństwem Sieci”. Poruszone zostaną m.in. zagadnienia: 

Człowiek wobec technik informatycznych;

Antropologia świata wirtualnego;

Analogia. Eksperymenty myślowe i świadomość maszyn;

Osoba i informacja. Podstawowe założenia społeczeństwa sieci;

Interaktywność jako narzędzie integrowania społeczeństwa informacyjnego;

Sieć w życiu czy życie w sieci? Kapitał społeczny a technologia Internetu;

Miejski aktywizm - świeckie idee w kształtowaniu usieciowionego kapitału społecznego miast;

Ekonomia doświadczenia w warunkach estetyzacji rzeczywistości;

"Obywatel IP" - współczesny świat G. Orwella;

Między trollowaniem a echem kabiny pogłosowej: pytania o możliwość debaty publicznej w Internecie;

Platformy multimedialne - nową przestrzenią do komunikacji on-line. Nowe wyzwania dla edukacji medialnej;

Świadectwo wiary w wirtualnej rzeczywistości. Szanse, zagrożenia, dylematy;

Duchowość chrześcijańska w czasach interakcji z inteligentną maszyną

 

 

 


Organizatorzy konferencji:

Sekcja Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Teologia, Media i Komunikowanie, Socjologia

Słowa kluczowe:

internet, wiara, duchowość, społeczeństwo informacyjne, wirtualna rzeczywistość, informatyka, Kapitał społeczny, vr, społeczeństwo sieci, człowiek a technika

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://web.facebook.com/SWKNS/

Aktualizacja:  2018-06-05 21:07:20