Konferencje naukowe 2018

 

Helena Modrzejewska i teatr jej epoki


-
Fundacja dla Modrzejewskiej
Kraków, Sienna 5 (zobacz na mapie)

Celem konferencji jest podsumowanie stanu badań nad życiem i twórczością Heleny Modrzejewskiej, wytyczenie nowych pól badawczych, zapoznanie z nieznanymi dotąd źródłami jej dotyczącymi, zaproponowanie nowych punktów widzenia na artystkę i jej sztukę. Pełne zrozumienie fenomenu aktorki jest możliwe, jeśli jej działalność osadzona zostanie w szerszym kontekście artystycznym, społecznym i politycznym – zapraszamy do nadsyłania tematów, które dotyczyć będą zagadnień związanych z bezpośrednim otoczeniem Modrzejewskiej.

Proponowana tematyka wystąpień:

  • prywatne i zawodowe relacje Modrzejewskiej (znajomi, przyjaciele, współpracownicy, protektorzy)

  • sceniczni partnerzy aktorki

  • repertuar Modrzejewskiej (kalendaria, sztuki, teatry, zespoły)

  • źródła do badań

  • kolekcje Modrzejewścianów w Polsce i zagranicą

  • ikonografia Modrzejewskiej i jej epoki

  • pamięć o Modrzejewskiej


Adres do korespondencji: aleksandra.kuczara@modjeskafoundation.org

Zgłaszanie tematów do 31 lipca 2018 roku.

Informacja o przyjęciu zgłoszenia: do 15 sierpnia 2018 roku.

Opłata konferencyjna dla prelegentów: 300 zł

Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia, w terminie do 15 września 2018 roku.

Dane do przelewu:

Fundacja dla Modrzejewskiej

Nr konta 26 8591 0007 0020 0056 8568 0001

W tytule należy wpisać: konferencja – Helena Modrzejewska i teatr jej czasówOpłata konferencyjna obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, koszty publikacjiKomitet naukowy

prof. dr hab. Emil Orzechowski

dr Alicja Kędziora
Organizatorzy konferencji:

Fundacja dla Modrzejewskiej Pracownia Dokumentacji Życia i Twórczości Heleny Modrzejewskiej Uniwersytetu Jagielońskiego


aleksandra.kuczara@modjeskafoundation.org

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

teatr, teatrologia, XIX wiek, Kraków, Modrzejewska

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://modjeskafoundation.org

Aktualizacja:  2018-07-05