Konferencje naukowe 2018

 

Edukacja domowa a sedno edukacji


-
Wydział Studiów Edukacyjnych
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D (zobacz na mapie)

O edukacji domowej jako alternatywnej wobec szkolnej, organizacyjnej formie obowiązkowego kształcenia powiedziano i napisano w naszym kraju już naprawdę wiele. Badano i opisano ją na szereg odmiennych sposobów, wyjaśniono też przynajmniej sporą część z jej mechanizmów. Broniono jej i atakowano ją z nader różnych ideologicznych pozycji.

Ów okres (z okładem ćwierć wieku), w trakcie którego w naszym kraju ponownie zachodzi – choć z politycznych względów ciągle chwiejna – możliwość realizowania przez rodziców i dzieci edukacji domowej, pozwala uznać, że czas dojrzał po temu, by zadać wobec tej formy edukacji pytania fundamentalne: Pytania o jej zgodność lub niezgodność z „duchem” edukacji prawdziwie adekwatnej. Takiej bowiem wszyscy dla naszych dzieci poszukujemy. I tę zatem winniśmy, wobec oczywistości zgromadzonych doświadczeń, wspólnie dookreślać. Konferencja, na którą niniejszym wszystkich Państwa zapraszamy, tak w postaci czynnego, jak i biernego w niej uczestnictwa, ma stanowić próbę zidentyfikowania owych prymarnych kwestii edukacji „w ogóle” i edukacji domowej, jak również udzielenia na nie rzetelnych odpowiedzi – docierających do istoty, metodologicznie zaś w pełni otwartych.

Zakres problemów, jakie chcielibyśmy w ramach naszej konferencji podjąć, przedstawia się następująco:

1. Istota edukacji jako wyznacznika człowieczeństwa.

2. Edukacyjne sine qua non – moralnie i pragmatycznie niezbędne składniki edukacji. 3. Fundamentalne cechy edukacji domowej.

4. Celność edukacji domowej w trafianiu w sedno edukacji jako takiej.

5. Społeczne (a w setną rocznicę odzyskania niepodległości także: narodowe) i psychiczne walory edukacji domowej.

6. Polityka oświatowa – czemu przeszkadza i komu wadzi edukacja domowa?

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Poradnictwa Społecznego
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań
z dopiskiem: Konferencja - edukacja domowa

lub pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6YOPXbvb-vWg2sktMZTy_KIj95JprkNfj5vvnkSe6RhXnQ/viewform

Koszt udziału w konferencji wynosi 200 PLN.
Wpłaty należy przelewać na konto bankowe UAM: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając imię, nazwisko i cel subkonta /K00000793/.

We wszystkich sprawach organizacyjnych kontakt z komitetem konferencji:
nr telefonu: 606 283 403;
e-mail: edudomsedno@gmail.com


Opłata konferencyjna:

200 zł

Organizatorzy konferencji:

Zakład Poradnictwa Społecznego WSE UAM
Zakład Metodologii Nauk o Edukacji WSE UAM


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Pedagogika, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

edukacja, szkoła, dziecko, rodzic, edukacja domowa

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2018-06-19 22:32:19