Konferencje naukowe 2018

 

Literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej


-
Pałac Staszica, Instytut Badań Literackich PAN
Warszawa, Nowy Świat 72 (zobacz na mapie)

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ma zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej LITERATURA I KULTURA ROSYJSKA W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ, która odbędzie się w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie w dniach 23-24 października 2018 r.Celem konferencji będzie próba ukazania sposobów obecności literatury, sztuki, muzyki, nauki, filozofii, ideologii kultury Rosji/ZSRR w świadomości twórców i odbiorców kultury Drugiej Rzeczypospolitej.


Chcielibyśmy, aby nasze prezentacje, referaty i dyskusje stały się przede wszystkim okazją do analizy dominujących w okresie międzywojennym paradygmatów narracji o stosunkach polsko-rosyjskich, aby były krokiem w kierunku wypracowania nowych kategorii opisu i narzędzi analitycznych do ich relacjonowania.


Konceptualizacja takiego nowego podejścia, które wykraczałoby poza motywowane emocjonalnie kategorie rusofilii/rusofobii, umożliwiłaby ukazanie szeroko rozumianego „tematu rosyjskiego” np. w jego powiązaniu z ówczesnymi procesami kształtowania się polskiej tożsamości narodowej; pomogłaby wyakcentować, zakłócające bezpośrednie i autentyczne interakcje, formy przemocy porządków: Wyobrażeniowego, Symbolicznego i Realnego.


Mamy nadzieję, że konferencja pomoże przywrócić zainteresowanie badaniami nad polsko-rosyjskimi relacjami kulturowymi i literackimi, a także stanie się zachętą do rozmowy o nowoczesnych metodologiach i nowych kategoriach badawczych, które pozwalają spojrzeć na historię społeczno-polityczną i kulturalną okresu Polski międzywojennej z zupełnie nowej, ożywczej perspektywy.

Lista tematów jest otwarta, z chęcią zapoznamy się również z Państwa propozycjami.


Do udziału w konferencji zapraszamy reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, a w szczególności literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, historyków idei i przedstawicieli dziedzin pokrewnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI na adres elektroniczny: 

kulturarosjiconference@gmail.com

do dnia 30 września 2018 r.

Planujemy wydanie recenzowanej monografii naukowej. Nie przewidujemy opłaty konferencyjnej. Oferujemy pomoc w rezerwacji hotelu.

Wszystkie informacje (wraz ze wzorem karty zgłoszenia uczestnictwa) znajdują się na oficjalnej stronie internetowej poświęconej sesji:

http://kulturarosjiconference.blogspot.com


Opłata konferencyjna:

konferencja bezpłatna

Organizatorzy konferencji:

dr Grażyna Pawlak, dr hab. Anna Sobieska, prof. IBL, mgr Piotr Misztela


kulturarosjiconference@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

Kultura, literatura, Polska, Rosja, dwudziestolecie, rosyjska, międzywojenne

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://kulturarosjiconference.blogspot.com

Aktualizacja:  2018-06-21