Konferencje naukowe 2018

 

Ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa: Europy Środkowej portret własny 1918–2018 – przemiany wizji państwowości i tożsamości w literaturze


-
Collegium Maius UAM
Poznań, Fredry 10 (zobacz na mapie)

Rok 1918 rozpoczął nową erę w dziejach Europy – w szczególności Europy Środkowej, której narody zyskały możliwość odnalezienia się we własnych granicach. Ta stuletnia perspektywa skłania do refleksji i formułowania pewnego rodzaju podsumowań, rozliczeń oraz snucia wizji (bliższej i dalszej) przyszłości.

Przedmiotem zainteresowania chcemy uczynić takie pojęcia jak państwo, naród, tożsamość – indywidualna i zbiorowa, etniczna, płciowa etc. Chcemy przyjrzeć się ich niegdysiejszym obrazom i poszukać współczesnych (re)definicji.

Naszym głównym przewodnikiem po historii będzie literatura. Chcemy zastanowić się, jakie odbicie znalazły w niej procesy budowania nowoczesnej państwowości i formowania tożsamości, jak artyści reagowali na bieżące wydarzenia i jak nowe pokolenia mówią o nich z perspektywy czasu. Interesuje nas również kreacyjna moc literatury i jej sposoby kształtowania narracji na temat wspomnianych procesów.

W centrum naszych rozważań stawiamy literaturę, ale mile widziane będą wystąpienia obejmujące obok niej także inne dziedziny aktywności twórczej – film, muzyka, teatr, twórczość internetowa etc.

Zależy nam na uchwyceniu zarówno specyfiki procesów zachodzących w poszczególnych państwach Europy Środkowej, jak i relacji między nimi, dlatego szczególnie zachęcamy do podjęcia refleksji porównawczej.

 

Proponujemy następujące obszary problemowe:

Narodziny nowoczesnej państwowości w Europie Środkowej. Jakie obrazy początku znajdziemy w tekstach literatury i kultury? W jaki sposób tworzą one mity początku? Jak kreują zbiorową tożsamość w obrębie poszczególnych państw? Jak odbijają i wykorzystują sympatie i antypatie pomiędzy państwami?

Przełomy – 1938-1939, 1945-1948, 1956, 1968, 1989. Jak literatura i kultura odmalowywały je na bieżąco, a jak patrzą na nie z perspektywy czasu? Czy i jak wpłynęły na zmianę narracji na temat państwowości, narodowości, tożsamości?

Państwo – naród – mniejszości. Jak na przestrzeni czasu kształtowała relacja między kategoriami państwa i narodu i jaki miało to wpływ na stosunek do mniejszości – narodowych, etnicznych etc. – widoczny w literaturze i kulturze? Jakie obrazy mniejszości znajdziemy w nich dziś? Jakie autodefinicje formułowali i formułują reprezentanci mniejszości w tekstach literackich?

Perspektywy kobiece. Czy w tekstach literackich można znaleźć coś charakterystycznego dla kobiecego sposobu podejmowania kwestii tożsamości? Czym dla twórczyń – mających niedługie doświadczenie z pełnią praw obywatelskich – jest państwowość? W jaki sposób podejmowały i podejmują temat relacji państwo – prawa kobiet? Jak zmieniały się narracje na temat roli kobiet w budowaniu nowoczesnego państwa? Kim była kobieta-obywatelka sto lat temu, a kim jest dziś?

Państwowość i tożsamość współcześnie. Jakie autodefinicje tożsamości – narodowej, regionalnej, europejskiej – poszczególnych państw znajdziemy w literaturze i kulturze dziś? Jak sąsiedzi z regionu piszą o sobie wzajemnie i jaki obraz wspólnoty środkowoeuropejskiej się z tego wyłania? W jaki sposób literatura i kultura rozliczają się z ostatnim stuleciem i jaką przyszłość dla regionu prognozują?

 

Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenia (imię i nazwisko, afiliacja, proponowany temat wystąpienia wraz z abstraktem liczącym 600-900 znaków) prosimy przesyłać na adres europasrodkowa@wp.pl do 15 lipca 2018 roku*.

* UWAGA! Termin przyjmowania zgłoszeń został przedlużony do 31 sierpnia 2018.

Przewidywany czas wystąpienia: 15 minut

Opłata konferencyjna: 100 zł

Organizator nie pokrywa kosztów transportu i noclegu.


Opłata konferencyjna:

100 zł

Organizatorzy konferencji:

Studenckie Koło Naukowe Europy Środkowej UAM


europasrodkowa@wp.pl

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

Europa Środkowa, państwo, literatura, tożsamość, filologia, komparatystyka, bohemistyka, hungarystyka, słowacystyka

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/KoloNaukoweEuropySrodkowejUAM/

Aktualizacja:  2018-07-25