Konferencje naukowe 2018

 

(Nie)smak w tekstach kultury XIX–XXI wieku. Nie tylko o kulturze jedzenia i picia


-
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55 (zobacz na mapie)

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Historii Literatury

Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną

mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

„(Nie)smak w tekstach kultury XIX–XXI wieku. Nie tylko o kulturze jedzenia i picia”.

TERMIN KONFERENCJI: 7–8 września 2018 roku

MIEJSCE OBRAD: Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 55, 80-308 Gdańsk

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI: konferencja.niesmak@gmail.com

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 30 czerwca 2018 r.

 

Niesłabnące zainteresowanie problematyką szeroko rozumianego (nie)smaku, wieloaspektowość tego zagadnienia oraz jego złożoność stanowią wciąż pretekst do nowych i nowatorskich odczytań tekstów kultury, zarówno starszych,  XIX-wiecznych, jak również najnowszych, inspirując do oglądu i dyskusji m.in. na spotkaniach konferencyjnych, sympozjach czy też w publikacjach naukowych.

Takie zadanie – tj. wymianę myśli, doświadczeń, a przede wszystkim najnowszych wyników badań dotyczących szeroko pojmowanego (nie)smaku – postawili przed sobą także organizatorzy konferencji (Nie)smak w tekstach kultury XIX–XXI wieku. Nie tylko o kulturze jedzenia i picia, zapraszając do współudziału w niej literaturoznawców, językoznawców, antropologów, kulturoznawców, psychologów, filmoznawców, teatrologów, medioznawców, teologów oraz innych znawców tematu z różnych ośrodków naukowych. Konferencję naszą projektujemy jako interdyscyplinarną i komparatystyczną. Zaznaczona w tytule kategoria (nie)smaku interesować nas będzie w różnorodnych aspektach, m.in. kulturowym, obyczajowym, estetycznym, etycznym, antropologicznym. Proponujemy namysł nad następującymi zagadnieniami, które nie wyczerpują jednak wszystkich możliwości, a są jedynie inspiracją do pogłębionej refleksji na ten temat:

- przez żołądek do serca;

- dieta, post, asceza (praktyki dla ducha i ciała);

- jedzenie: presja i opresja, zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja);

- nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu (obżarstwo, alkoholizm);

- kulturowa funkcja jedzenia i picia, antropologia jedzenia;

- estetyka jedzenia: kultura i brak kultury jedzenia i picia;

- praktyki kulinarne i konsumpcyjne;

- społeczeństwo konsumpcyjne – obraz tożsamości ponowoczesnej, konsumpcja i przesyt kultury, kucharze i konsumenci kultury, konsumowanie jako manifest tożsamości;

- zwyczaje i mody żywieniowe, pokarm w kulturze, rytuałach i kontekstach religijnych;

- jedzenie, smak i niesmak jako inspiracje tematów literatury i sztuki, np. smak magdalenki;

- kulinarne preferencje bohaterów literackich;

- smaki uczuć i emocji, jedzenie jako metafora;

- estetyka ciała, cielesność (jesteśmy tym, co jemy);

- cielesność jako źródło fascynacji i obrzydzenia: teoria abjektu, uprzedmiotowienie

ciała, ułomności ciała, wstręt wobec starzenia i śmierci, pornografia, hedonizm,

obsesje, patologie;

- koszmar prokreacji, macierzyństwa i ojcostwa;

- przestrzenie smaku i niesmaku, wstrętu i obrzydzenia (restauracje, fastfoody,

od kuchni do wychodka), społeczne i kulturowe konteksty wstrętu i obrzydzenia,

obszary tabu, kultura powściągliwości;

- turystyka kulinarna;

- libacje, biby, zajadanie nudy, zapijanie robaka;

- jedzenie a tożsamość (płciowa, narodowa...), jedzenie jako znak oraz narzędzie komunikacji („czarna polewka”, szampan, afrodyzjaki itp.);

- przemiany zwyczajów kulinarnych i konsumpcyjnych;

- fizjologia smaku i niesmaku, prawa fizjologii a kulturowy gorset;

- ugotowane (uporządkowane, przetworzone) i surowe (dzikie, nieokiełznane);

- wstręt-nuda-mdłości-melancholia, wyparcie i sublimacja.

 

Zachęcamy także do dzielenia się autorskimi ujęciami proponowanej przez nas tematyki.

Na propozycje tematów i abstrakty (do 1000 znaków) oczekujemy do 30 czerwca 2018 r. Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres konferencja.niesmak@gmail.com

Decyzję o włączeniu referatu do refleksji konferencyjnej prześlemy do 31 lipca 2018 roku.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wyboru.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, obiadu i kolacji, bufetu kawowego w przerwach obrad oraz planowanej publikacji pozytywnie zrecenzowanych artykułów i wynosi 350 zł dla doktorantów i 400 zł dla pozostałych uczestników konferencji. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu, służymy jednak pomocą w jego wskazaniu.


Opłata konferencyjna:

350-400 zł

Organizatorzy konferencji:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego Katedra Historii Literatury Pracownia Badań nad Literaturą Zapoznaną i Mniej Znaną


konferencja.niesmak@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Psychologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

ciało, konsumpcja, jedzenie, wstręt, smak, niesmak

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/events/272143460018635/

Aktualizacja:  2018-06-26 09:14:09