Konferencje naukowe 2018

 

Kultura ma znaczenie vol. 1. Kultura współczesna: teorie i praktyki


-
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS Lublin
Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin (zobacz na mapie)

Głównym problemem konferencji jest obszar współczesnej kultury oraz zjawisk rozgrywających się w jej polu, jak również, na poziomie metateoretycznym, kształt debaty nad nią. Jej uczestników prosimy więc o namysł nad tym, jakimi metodami i narzędziami bada się kulturę współczesną, jakie są jej główne problemy, oraz jaką formę przybierają praktyki kultury. Przed uczestnikami konferencji pragniemy postawić zadanie weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą jesteśmy świadkami przemian dokonujących się w obszarze refleksji nad kulturą, a być może nawet pewnego rodzaju przełomu w rozumieniu i interpretacji zjawisk kultury, które wynikają z dynamicznie zmieniającego się przedmiotu jej namysłu.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno socjologów, filozofów, kulturoznawców, antropologów, literaturoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, jak i „praktyków” kultury, osoby bezpośrednio zaangażowane w jej tworzenie i animację, dla których ważny wydaje się problem kondycji kultury współczesnej.

Panele dyskusyjne:

PANEL I Współczesne teorie i metodologie badań nad kulturą

Proponowane problemy do dyskusji:

1. Przyczyny kłopotów współczesnego podmiotu z tożsamością;

2. Społeczno – kulturowe konstruowanie Obcego

3. Wyzwania związane z różnorodność stylów życia i wielością kultur stojące przed światem zachodnim (np. tzw. kryzys migracyjny);

4. Problemy oraz wyzwania komunikacji wewnątrz i międzykulturowej;

5. Ciało i płeć w kulturze współczesnej: miejsce, znaczenie, reprezentacje;

6. Język i kultura: zjawisko tekstualizacji kultury;

7. Jak (nowe) media i technologie zmieniają nasze rozumienie i uczestnictwo w kulturze?

8. Współczesne metody badania kultury

9. Kryzys kultury: mit, czy rzeczywistość?

10. kultura jaźni

PANEL II Praktyki kulturowe

Proponowane problemy do dyskusji

1. Kultura jako mechanizm i narzędzie zmiany społecznej

2. Od kultury uczestnictwa do kultury politycznej (partycypacja społeczna, kultura obywatelska, “kultura” ruchów społecznych, kultura zaangażowana społecznie/politycznie etc.

3. Animacja społeczna z wykorzystaniem narzędzi z pola kultur

4. Klasowość zjawisk kultury

5. Kultur(a)y miejskie

6. Instytucje kultury w zmieniającym się otoczeniu społecznym i politycznym


Organizatorzy konferencji:

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS Zakład Socjologii Kultury i Wychowania / Zakład Antropologii Kulturowej
Wydział Politologii UMCS Zakład Filozofii i Socjologii Polityki


kultura-ma-znaczenie@umcs.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Kulturoznawstwo, Media i Komunikowanie, Socjologia

Słowa kluczowe:

komunikacja, język, gender, tożsamość, kultura współczesna, nowe technologie, nowe media, zmiana społeczna, teoria kultury, różnorodność, ciało i płeć, kryzys kultury, praktyki kultury, animacja społeczna

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://umcs.pl/pl/kultura-ma-znaczenie.htm

Aktualizacja:  2018-07-05