Konferencje naukowe 2018

 

Solidarność, braterstwo i personalizm w Europie - w jaki sposób zmieniać świat?


-
Audytorium S-207 Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4 (zobacz na mapie)

W dniach 5-6 października br. w gmachu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna pt. „Solidarność, braterstwo i personalizm w Europie. W jaki sposób zmieniać świat?”. Będzie ona poświęcona problematyce sensu polityki, wyobraźni społecznej i konsolidacji społeczeństw demokratycznych w zjednoczonej Europie w oparciu o personalizm. Wezmą w niej udział prelegenci z Polski, Francji i Niemiec.

Jakkolwiek skomplikowanie brzmi temat Konferencji, organizatorzy zamierzają podjąć debatę na temat solidarności i braterstwa. Czy solidarność jest tylko formą wzajemnej pomocy? Czy może być ona również wewnętrznym spoiwem wspólnoty społecznej? W jakiej mierze może ona wspomagać dialog i umiejętność słuchania drugiego człowieka w społeczeństwie naznaczonym nowymi formami ubóstwa: samotnością ludzi w przestrzeni wirtualnej, brakiem wzajemnego zaufania w sercu społeczeństw i wspólnot, poczuciem utraty sensu, przemocą społeczną.

Na Konferencję zapraszamy w piątek 5 października od godz. 9.00 do godz. 20.00 i w sobotę 6 października od godz. 9.00 do godz. 12.00 w audytorium S-207 Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Jana Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Prelekcje będą głoszone w języku polskim oraz w języku francuskim z tłumaczeniem symultanicznym. Wstęp wolny.

Komitet Organizacyjny

Dr hab. Romuald Piekarski, prof. UG; Dr hab. Natasza Szutta; O. Dr hab. Jean-François Petit; Ks. Dr Marek Łangowski; Dr Paweł Pijas; Wojciech Czapkowski

PIĄTEK 5 października

9.00 – 12.00 Obecność myśli Emmanuela Mouniera w Polsce

- Le voyage de Mounier en Pologne de 1946 – o. dr hab. Jean-François Petit, Instytut Katolicki w Paryżu

- Wzloty i upadki idei solidarności – ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

- « Solidarność » à l entrée de la Pologne dans l’Union européenne – Patrick Boulte, honorowy przewodniczący Association Solidarité France-Pologne

- Polska „Solidarność”– nieopisany moment w dziejach powszechnych – dr hab. Romuald Piekarski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

12.00 – 14.00 przerwa obiadowa

14.00 – 17.00 Ideały braterstwa i solidarności

- Wulnerabilność jako zaproszenie do solidarności – ks. dr Marek Łangowski, doktor Instytutu Katolickiego w Paryżu i Uniwersytetu w Poitiers

- Personne et compassion – dr Sylvain Clément, doktor Uniwersytetu w Caen

- Solidarność konsensualna – dr Bartłomiej Sipiński, PWSZ w Lesznie

- Czy solidarność może alienować ? – Sara Skupień i Anna Starowicz, Uniwersytet Jagielloński

17.00 – 17.30 przerwa

17.30 – 20.00 Solidarność, braterstwo, personalizm i religia

- L’engagement chrétien pour l’Europe – Philippe Segretain, Semaines sociales européennes

- Rola religii w laickiej Europie. Propozycja J.-L. Mariona – ks. prof. dr hab. Maciej Bała, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

- Le personnalisme musulman – dr Markus Kneer, Uniwersytet w Münster

SOBOTA 6 października

9.00 – 12.00 Współczesne próby rekompozycji

- Idee solidarności i braterstwa w filozofii Karola Wojtyły – ks. prof. dr. hab. Andrzej Szostek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Le Moment fraternité de Régis Debray – o. dr hab. Jean François Petit, Instytut Katolicki w Paryżu

- Du spirituel en politique – Eric Vinson, Association « Démocratie et spiritualité », Instytut Katolicki w Paryżu

- La solidarité, levier pour une Rennaissance de l’Europe ? – Patrice Obert, honorowy przedstawiciel Association des Amis d’Emmanuel Mounier

12.00 Podsumowanie Konferencji – o. dr hab. Jean François Petit i ks. dr Marek Łangowski

Wstęp wolny

Wszelkie informacje pod adresem marek.langowski@ymail.com i numerem telefonu 602 825 405.


Opłata konferencyjna:

Wstęp wolny

Organizatorzy konferencji:

marek.langowski@ymail.com (Uwaga! To nie "[..]@Gmail" adres napisany jest poprawnie). Tel. 602 825 405


marek.langowski@ymail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia

Słowa kluczowe:

Solidarność, demokracja, kryzys, filozofia polityki, dialog, Uniwersytet Gdański, personalizm, ug, Braterstwo, Mounier Emmanuel

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://personnalisme.wordpress.com/

Aktualizacja:  2018-09-18