Konferencje naukowe 2018

 

Solidarność, braterstwo i personalizm w Europie - w jaki sposób zmieniać świat?


-
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański
Gdańsk, ul.Bażyńskiego 4 (zobacz na mapie)

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA FILOZOFICZNA

W dniach 5-6 października 2018 roku w gmachu Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Filozoficzna z udziałem prelegentów z Polski, Francji i Niemiec, na temat SOLIDARNOŚĆ, BRATERSTWO I PERSONALIZM W EUROPIE.

Obecny kryzys Europy jest nie tylko natury ekonomicznej i społecznej, lecz również kulturowej i duchowej. Wśród myśli filozoficznych odgrywających rolę determinującą dla konstrukcji wspólnoty europejskiej znajduje się personalizm Emmanuela Mouniera.

Czy solidarność jest tylko formą wzajemnej pomocy? Czy może być ona również wewnętrznym spoiwem wspólnoty społecznej? W jakiej mierze może wspomagać dialog i umiejętność słuchania drugiego człowieka w społeczeństwie naznaczonym nowymi formami ubóstwa: samotnością ludzi młodych w przestrzeni wirtualnej, brakiem wzajemnego zaufania w sercu społeczeństw i wspólnot, poczuciem utraty sensu, przemocą społeczną.

Z kolei braterstwo, pomimo silnego znaczenia symbolicznego i swej wszechobecności w wyobraźni społecznej, jest pozbawione jakiegokolwiek wymiaru normatywnego. Czy mogłoby ono uzyskać pełny i powszechny walor prawny?

Nasze sympozjum stawia sobie za cel próbę odpowiedzi na te pytania oraz wznowienie debaty, przez filozofię Emmanuela Mouniera, nad problematyką sensu polityki i konsolidacji społeczeństw demokratycznych.

Program konferencji podamy w najbliższym czasie. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Prelekcje będą głoszone w językach francuskim i polskim. Czas jednej prelekcji do 30 min.

Propozycje prelekcji z abstraktem przyjmujemy  do 30 lipca na adres marek.langowski@ymail.com

Uwaga! To nie jest adres @gmail.com.

COLLOQUE INTERNATIONAL DE PHILOSOPHIE

Le Colloque International de Philosophie sur le sujet : SOLIDARITE, FRATERNITE ET PERSONNALISME EN EUROPE aura lieu du 5 au 6 octobre 2018 dans le batiment de l’Institut de Philosophie, Sociologie et Journalisme à l’Université de Gdansk. Les intervenants proviennent de Pologne, France et Allemagne.

Une grande partie de la crise de l’Europe n’est pas seulement économique et sociale mais culturelle et spirituelle. Parmi les philosophies ayant joué un rôle déterminant de la construction se trouve la pensée personnaliste de Mounier.

La solidarité est-elle seulement une forme d’entraide ? Comment pourrait-elle renforcer la cohésion sociale pour permettre de favoriser le dialogue, l’écoute, dans une société marquée par de nouvelles formes de pauvreté : solitude des jeunes dans l’espace virtuel, manque de confiance au cœur des sociétés et des communautés, perte de sens, violences sociétales 

Malgré sa forte charge symbolique et sa prégnance dans l’imaginaire collectif, la fraternité, est dénuée de toute dimension normative. Comment pourrait-elle recevoir une valeur juridique pleine et entière ?

Ce colloque essayera de donner des réponses à ces questions en renouvelant, par la pensée de Mounier, un questionnement sur le sens du politique et l’affermissement des sociétés démocratiques.

Le programme de la conférence sera disponible prochainement. Soyez les bienvenus !

Les interventions seront en français et en polonais. Le temps d’une interventions jusqu’à 30 min.

Nous recevons les propositions d’intervention avec un abstract jusqu’au 30 juillet à l’adresse email suivante : marek.langowski@ymail.com

Attention ! Ceci n’est pas une adresse @gmail.com.


Organizatorzy konferencji:

marek.langowski@ymail.com (Uwaga! To nie "[..]@Gmail" adres napisany jest poprawnie).


marek.langowski@ymail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia

Słowa kluczowe:

Solidarność, demokracja, kryzys, filozofia polityki, dialog, Uniwersytet Gdański, personalizm, ug, Braterstwo, Mounier Emmanuel

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://personnalisme.wordpress.com/

Aktualizacja:  2018-07-10