Konferencje naukowe 2018

 

Przestrzenie Przekładu 4


-
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej (Uniwersytet Śląski)
Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5 (zobacz na mapie)

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 

ma zaszczyt zaprosić filologów różnych specjalności

(rusycystów, slawistów, anglistów, germanistów, romanistów i in.), a także wszystkie inne zainteresowane osoby

do udziału w cyklicznej konferencji

 

PRZESTRZENIE PRZEKŁADU 4

 

Konferencja odbędzie się w dniach 1819 października 2018 roku

w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego 5.

Podobnie jak w ubiegłych latach organizowana przez nas konferencja „Przestrzenie przekładu” będzie okazją do spotkania traduktologów reprezentujących liczne ośrodki w kraju i za granicą. Szerokie ujęcie tematu, zawarte w nazwie konferencji, pozwala na prezentację wyników badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji będą zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak też szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych. W bieżącym roku postanowiliśmy utworzyć nową sekcję poświęconą problemowi wielojęzyczności. Nie jest to temat nowy, niemniej nadal cieszy się dużą popularnością. Interesuje nas tu wielojęzyczność ujmowana szeroko, nie tylko w sensie różnorodności języków, ale również wielojęzyczność związana z mnogością kodów, głosów własnych i cudzych — obecnych w tekście literackim.

         Wyrażamy przekonanie, że takie podejście pozwoli na uchwycenie różnorodności kontekstów tematycznych i rejestrów, w obrębie których poruszają się współcześni badacze przekładu.

 

Obrady odbywać będą się w następujących sekcjach:

1.  Przekład – zagadnienia ogólne

2.  Przekład specjalistyczny

3.  Przekład ustny i audiowizualny

4.  Przekład artystyczny

5.  Tłumacz i jego dzieło

6.  Badania konfrontatywne a badania przekładowe

7.  Dydaktyka przekładu

8.  Wielojęzyczność a przekład

9.  Studenci o przekładzie

 

      Dla uczestników konferencji z zagranicy istnieje możliwość wystąpienia online.

 

      W ramach konferencji planowane jest utworzenie sekcji dla studentów (studenci zwolnieni są z opłaty konferencyjnej).

 

l  Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.

 

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł (lub 100 €).

      Opłata dla uczestników on-line 225 zł (lub 50 €)

 

      Opłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia w terminie do
28 września 2018
roku.

      Nr konta dla przelewów krajowych: 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

      Nr konta dla przelewów zagranicznych: PL 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909;

      SWIFT: INGBPLPW

      Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Śląski

      Adres odbiorcy: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

      W tytule wpłaty należy wpisać: Przestrzenie przekładu IFW + imię i nazwisko uczestnika.

 

      Uwaga: Faktura jest wystawiana automatycznie na podmiot dokonujący przelewu. Osoby, które chciałyby uzyskać fakturę wystawioną na uczelnię, prosimy o dokonywanie wpłaty opłaty konferencyjnej z rachunku bankowego uczelni.

 

      Zagraniczni uczestnicy mogą wnieść opłatę konferencyjną podczas rejestracji.

 

Zakwaterowanie we własnym zakresie lub w obiektach wskazanych przez organizatora. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji miejsc noclegowych w Domu Studenckim w Sosnowcu.

      Koszty noclegów oraz wyżywienia ponoszą uczestnicy konferencji.

 

Tytuły referatów prosimy nadsyłać do 10 września 2018 roku na adres przestrzenieprzekladu@us.edu.pl

 

      Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 20 września 2018 roku. Dla osób, które będą starać się o wizę, potwierdzenie udziału zostanie wysłane do tygodnia od otrzymania zgłoszenia.

 

l  Planowany czas wystąpień na obradach plenarnych: 25 minut, w sekcjach: do 20 minut.

 

l  Planowana jest publikacja monografii zbiorowej. Komitet naukowy zastrzega sobie prawo wyboru artykułów do publikacji. Opublikowane będą artykuły po pozytywnej recenzji wydawniczej.

 

l  Ogólne pytania do organizatorów można kierować na adres przestrzenieprzekladu@us.edu.pl

 

      Aktualne informacje na temat konferencji będą się ukazywały na stronie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej www.ifw.us.edu.pl


Opłata konferencyjna:

450 złotych

Organizatorzy konferencji:

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


przestrzenieprzekladu@us.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo

Słowa kluczowe:

przekład, tłumaczenie

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.ifw.us.edu.pl/przestrzenie-przekladu-4-konferencja/

Aktualizacja:  2018-07-09 15:15:42