Konferencje naukowe 2018

 

IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów Historii „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków”


-
Akademia Pomorska w Słupsku
Słupsk, ul. Westerplatte 64 (zobacz na mapie)

29 września 2018 r. doktoranci Instytutu Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają do udziału w IV. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków”.

Myślą przewodnią czwartej edycji konferencji pozostaje tematyka dotycząca procesów zachodzących na ziemiach polskich i w krajach sąsiednich, a także wzajemnych relacji Polski z jej sąsiadami.

Interesować nas zatem będą następujące zagadnienia:

a)      Wieloaspektowość działalności człowieka na ziemiach polskich oraz sąsiednich;

b)      Codzienność mieszkańca ziem polskich i jej sąsiadów na przestrzeni dziejów;

c)      Potyczki, wojny, konflikty zbrojne mające miejsce na ziemiach polskich i sąsiednich w dziejach;

d)     Kwestie relacji gospodarczych, społecznych i politycznych zachodzących na ziemiach polskich i sąsiednich na przestrzeni wieków.

Konferencja odbędzie się w Słupsku, w siedzibie Akademii Pomorskiej 29 września 2018 roku. Organizatorzy przewidują wydanie wystąpień w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym (jeśli recenzje artykułu będą pozytywne). Konferencja jest jednodniowa. Zainteresowanych noclegiem wesprzemy w staraniach o uzyskanie pokoju w Domu Studenta-http://www.tanienoclegi.slupsk.pl/ (na własny koszt, opłaty są niewielkie). 

Propozycje tematów wystąpień prosimy nadsyłać do mgr inż. Małgorzaty Częścik: konferencja.doktorantow.slupsk@wp.pl. Ostateczny termin zgłaszania udziału w konferencji to 31 sierpnia 2018 roku. Opłata konferencyjna wynosi 100 zł.

Prosimy o uiszczanie opłaty konferencyjnej na konto nr: 02 1240 3770 1111 0000 4068 0617 Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a. Z dopiskiem: wpłata subkonto 249-554 „Polska i jej sąsiedzi na przestrzeni wieków". Propozycję prosimy przesyłać w formie wypełnionej karty uczestnictwa.

 

W skład komitetu organizacyjnego IV Konferencji Doktorantów-Historyków „Polska i sąsiedzi na przestrzeni wieków” 2018 wchodzą:

·         mgr Patrycja Jędrzejewska-przewodnicząca

·         mgr inż. Małgorzata Romankiewicz-Częścik

·         mgr Marcin Prusak

·         mgr Maria Engler

·         lic. Kamil Bierka

·         lic. Tomasz Częścik


Opłata konferencyjna:

100zł

Organizatorzy konferencji:

Doktoranci Historii wraz z Instytutem Historii i Politologii Akademia Pomorska w Słupsku


konferencja.doktorantow.slupsk@wp.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

badania naukowe, doktoranci, archeologia, historia, Konferencja, Słupsk, Instytut Historii i Politologii Akademia Pomorska w Słupsku

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/events/643716359297573/

Aktualizacja:  2018-07-09 18:03:22