Konferencje naukowe 2018

 

Społeczeństwo na rozdrożach (edycja III) "Zarządzanie bezpieczeństwem społecznym"


-
Społeczna Akademia Nauk
Łódź, ul. J. Kilińskiego 98 (zobacz na mapie)

Proponujemy Państwu debatę dotyczącą rozmaitych układów uwarunkowań wpływających na zarządzanie współczesnym bezpieczeństwem społecznym: uwarunkowań technologicznych, politycznych, kulturowych, ekonomicznych oraz wszystkich innych opisywanych przez dyscypliny z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, psychologicznych oraz zarządzania.

Perspektywa badawcza przygotowanych opracowań może poruszać zagadnienia dotyczące uwarunkowań mikro- i makrospołecznych, obejmujące swym zakresem m.in. rozważania dotyczące funkcjonowania i współpracy ludzi w kategoriach społecznych, zawodowych, edukacyjnych; opis działań organizacji zarówno o charakterze biznesowym, jak i publicznym (w tym służb mundurowych); specyfikę funkcjonowania państw i społeczeństw.

Mając na uwadze wiodący temat konferencji zapraszamy do prezentacji tez i dyskusji w ramach trzech obszarów problemowych:

1. Zarządzanie bezpieczeństwem społeczno-ekonomicznym w warunkach przeobrażeń cywilizacyjnych:

- zagadnienie zmiany a poczucie bezpieczeństwa

- społeczeństwo wobec ryzyka

- bezpieczeństwo ekonomiczne

 

2. Zarządzanie bezpieczeństwem w sieci:

- zarządzanie bezpieczeństwem danych

- znaczenie technologii teleinformatycznych a poczucie bezpieczeństwa jednostki oraz instytucji

- nowe formy patologii i dewiacji społecznych i organizacyjnych 

 

3. Zarządzanie bezpieczeństwem państwa i uwarunkowania współczesnych polityk bezpieczeństwa społecznego:

- zarządzanie bezpieczeństwem państwa

- władza, przywództwo a bezpieczeństwo

- instytucje publiczne i ich rola w systemie bezpieczeństwa społecznego

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji zarówno reprezentantów środowiska naukowego, jak i przedsiębiorców oraz przedstawicieli trzeciego sektora, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy o uwarunkowaniach kształtujących organizację życie społecznego. Z całą pewnością obserwacja zmian zachodzących wokół nas wymaga nowych analiz i syntez, zarówno z odniesieniami do rozstrzygnięć teoretycznych, jak i rozwiązań praktycznych.


Opłata konferencyjna:

550

Organizatorzy konferencji:

Społeczna Akademia Naukul. Henryka Sienkiewicza 990-113 Łódź


konferencja-snr@spoleczna.pl

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo - zagrożenia - zarządzanie – społeczeństwo

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.konferencja-snr.spoleczna.pl/

Aktualizacja:  2018-07-09 21:15:35