Konferencje naukowe 2019

 

„KAPLICE W KATEDRACH I KOLEGIATACH. FUNKCJA - ARCHITEKTURA – TRANSFORMACJE”


-
Uniwersytet Łódzki, Katedra Historii Sztuki
Łódź, ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź (zobacz na mapie)

Problematyka sesji:

Celem konferencji jest wieloaspektowa refleksja nad kaplicami zestawionymi architektonicznie z katedrami i kolegiatami. Powstawanie, funkcjonowanie i przekształcanie tego typu obiektów na przestrzeni kilku wieków odzwierciedlało złożoność potrzeb związanych z nimi instytucji kościelnych. Ranga świątyń warunkowała szczególną rolę i wygląd dostawianych do nich aneksów, których splendor odzwierciedlał pozycję polityczno-społeczną i ambicje fundatorów. Szczególnie interesującym zagadnieniem pozostają kwestie dotyczące prawa kościelnego i wpływu kapituł na formę i funkcjonowanie powstających obiektów. Wreszcie na uwagę zasługuje sposób użytkowania kaplic i sprawowania liturgii. Obiekty tego typu mogą być postrzegane jako integralna składowa większych zespołów architektonicznych, ale równocześnie wiele z nich zachowywało znaczną odrębność formalną. Istotnym problemem artystycznym jest również kwestia ich wyposażenia, które obejmowało obiekty artystyczne od poziomu małej architektury po niezwykle cenne zabytki rzemiosła artystycznego. W rozważaniach chcielibyśmy również podjąć temat procesu przemian zachodzących na przestrzeni stuleci w bryłach oraz wystroju zarówno samych kaplic, jaki i w architekturze świątyń, do których były one dostawiane.

Mamy nadzieję, że sesja przyczyni się do prezentacji najnowszych ustaleń badawczych na temat kaplic i stworzenia całościowego ujęcia problematyki ich funkcjonowania przy kościołach kolegiackich i katedrach od wieków średnich do początków XIX wieku.

 

Sugerowane zagadnienia:

- mechanizmy fundacyjne kaplic wznoszonych przy katedrach i kolegiatach do początku XIX

  stulecia

- funkcjonowanie kaplic w świetle prawa kościelnego

- przestrzeń kaplicy a sprawowanie liturgii

- przemiany formy architektonicznej katedr i kościołów kolegiackich w powiązaniu z kaplicowymi         aneksami

- przemiany formalne i funkcjonalne poszczególnych obiektów na przestrzeni kolejnych stuleci

- potomkowie fundatorów i ich stosunek do kaplic jako do miejsca upamiętnienia antenatów

- cele i przykłady aktywności fundacyjnej

- programy artystyczne i ideowe wyposażenia kaplic katedralnych i kolegiackich  

Szczegółowy opis oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://historiasztuki.uni.lodz.pl/konferencja/

Wszelkie informacje można również uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: kaplice2019@gmail.com


Opłata konferencyjna:

300 zł / 75 EUR

Organizatorzy konferencji:

Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego


Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Teologia, Architektura i Urbanistyka

Słowa kluczowe:

historia sztuki, mecenat, rzeźba, kaplica, sztuka sakralna, liturgika, kaplice, architektura nowożytna, kolegiata


Źródło:  http://historiasztuki.uni.lodz.pl/konferencja/

Aktualizacja:  2018-07-11 17:54:41