Konferencje naukowe 2018

 

Perspektywy sportu w społeczeństwie ponowoczesnym. Od wspólnoty do komercjalizacji


-
Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
Gdańsk, Bażyńskiego 4 (zobacz na mapie)

Sport jest nieodłączną częścią zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Analiza współczesnego społeczeństwa musi zatem zawierać pytania o dynamikę sportu. Pytając o perspektywy współczesnego sportu, odnosimy się zatem do szerszego spektrum działań społecznych umiejscowionych w kulturowych przestrzeniach ponowoczesności. Ponowoczesność to specyficzny wymiar kultury, mieszczący to, co nowoczesne, z tym, co zostało zmienione, podzielone, skomercjalizowane. W tym wymiarze znajduje się również sport, kultura fizyczna, rekreacja, turystyka, czas wolny. Pytając o perspektywy sportu pytamy również o stan badań nad sportem w naukach społecznych. Chcemy zaprosić do dyskusji nad perspektywami i wyzwaniami sportu, jego społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi wymiarami, miejscem w kulturze czy czasie wolnym człowieka ponowoczesnego. Konferencja jest otwartą przestrzenią do dyskusji o społeczno-kulturowych znaczeniach sportu. Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin społecznych i humanistycznych. Kluczowe zagadnienia, które chcemy poruszyć na konferencji to:

Sport a kultura konsumpcji

Sport a kapitalizm

Sport i ekonomia polityczna

Sport a poszukiwanie znaczeń

Sport a tożsamość

Sport i kultura fitness

Sport i ciało

Sport i zdrowie

Sport i ruchy protestu

Sport i ideologie polityczne

Sport i płeć

Sport i media

Sport a zmiana społeczna

Sport a doping

Sport i kibice

Sport i technologia

Sport a ruch olimpijski

Sport a wykluczenie społeczne

Zapraszamy również do zgłaszania referatów dotyczących innych zagadnień związanych ze sportem niż wyżej wymienione.


Opłata konferencyjna:

200zł

Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet Gdański, Sekcja Socjologii Sportu PTS


perspektywysportu@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Socjologia

Słowa kluczowe:

sport, rekreacja, badania społeczne, socjologia sportu

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://perspektywysportu.wordpress.com/

Aktualizacja:  2018-07-17 21:03:48