Konferencje naukowe 2018

 

Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii 8


-
Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski
Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1 (zobacz na mapie)

Podczas planowanej aktualnie konferencji chcielibyśmy do naukowych rozmów o historii języka polskiego zaprosić studentów, doktorantów i młodych doktorów (do 35. roku życia), by móc w konferencyjnej dyskusji wspólnie wypracowywać stanowiska poznawcze w zakresie następujących obszarów badawczych:
1. historia polskiej leksyki (przeobrażenia semantyczne wybranych jednostek leksykalnych oraz zmiany w badanych polach wyrazowych),
2. historycznie zmienna konceptualizacja pojęć i zjawisk,
3. genologiczny wymiar dawnej komunikacji,
4. systemowe i komunikacyjne przeobrażenia polszczyzny dawnej i współczesnej w ujęciu diachronicznym,
5. historia języka w dydaktyce szkolnej i akademickiej.

Przewidywany czas jednego wystąpienia – do 20 minut. Prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres: konferencja.bogactwo@gmail.com do 25 września 2018 roku.

Formularz dostępny na stronie IJP: http://www.ijp.us.edu.pl/?p=6650&lang=pl


Opłata konferencyjna:

250 zł

Organizatorzy konferencji:

Zakład Historii Języka Polskiego oraz Sekcja Historycznojęzykowa Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


konferencja.bogactwo@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo

Słowa kluczowe:

historia języka, semantyka, leksykologia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Aktualizacja:  2018-07-24 00:13:49