Konferencje naukowe 2018

 

TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu


-
Dolnosląskie Centrum Psychoterapii
Wrocław, Wrocław, ul. Dyrekcyjna 37/47 (zobacz na mapie)

TSR - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu

 

Ilość wolnych miejsc: 2

Terminy szkolenia: 01.09.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP

Termin zgłoszenia: 2018-09-01

 

Cennik: 390 PLN

 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu należy do jednego z szesnastu współczesnych wiodących systemów psychoterapeutycznych, określanego mianem terapii konstruktywistycznych. Liczne przykłady wpływów tego podejścia odnajdujemy m.in. w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, wychowania, edukacji zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie  czy praktyce pracy socjalnej. Ponadto model ten znajduje zastosowania zarówno w pracy z pojedynczymi osobami, jak i grupami. W odniesieniu zaś do zagadnienia terapii warto także zaznaczyć, że podejście to sprawdza się w pracy z klientami doświadczającymi różnych problemów, np. przemocy, depresji, uzależnień, bulimii i anoreksji, konfliktów małżeńskich. Specyfika modelu TSR określa sposób postrzegania zarówno samego człowieka, natury jego problemów, możliwości zmiany oraz najbardziej użytecznych sposobów pomagania ludziom w jej osiągnięciu.

 

Adresaci

 

Adresatami szkolenia są m.in. psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, opiekunowie socjalni, którzy w swojej pracy chcieliby wykorzystywać metodę Terapii Skoncetrowanej na Rozwiązaniu.

 

Program szkolenia:

1. Założenia i źródła TSR:
a) definicja podstawowa TSR,
b) powstanie TSR,
c) związki TSR z innymi modelami/teoriami.  
2. Czym jest Solution Focused Brief Therapy SFBT wg Steve de Shazera?  
3. Charakterystyka SFBT:
a) krótkoterminowość,
b) realizowanie celów klienta,
c) pozytywne ujęcie.
4. Terapia krótkoterminowa a terapia długoterminowa.  
5. Ogólne zagadnienia psychologii a TSR.
6. Tworzenie kontekstu spotkania z klientem.  
7. Przebieg spotkania z klientem.  
8. Typologia klientów wg S. de Shazera i sposoby nawiązywania relacji z pomagaczem:

a) klient – klient,
b) klient - uskarżający się,
c) klient – gość.  


9. Rodzaje interwencji pomagacza, w kierunku różnych typów klienta:
a) typy relacji terapeutycznych i ich znaczenie w rozpoznawaniu i omijaniu oporu klienta przed zmianą.
10. Koncentracja na zasobach.  
11. Przebieg pierwszej sesji z klientem - charakterystyka, cele:  

a) analiza potrzeb klienta (a nie problemów),
b) analiza zasobów i mocnych stron (a nie deficytów i zaburzeń),
c) analiza dotychczasowych osiągnięć (a nie porażek i potknięć),
d) analiza wyjątków od sytuacji problemowej (a nie częstotliwości występowania i rozmiarów problemu),
e) umiejętność wyraźnego nakreślenia i budowania pożądanej przyszłości.  
12. Wywiad z klientem z zastosowaniem genogramu - tworzenie genogramu, zastosowanie, analiza genogramu na potrzeby TSR:
a) konstruowanie genogramu i jego interpretacja,
b) struktura pierwszego wywiadu/pierwszej sesji z klientem/rodziną – zakresy tematyczne kolejnych sesji.  
13. Praca Metodą TSR - metody i techniki TSR:
a) rozmowa poza problemem,  
b) komplementowanie - wydobywanie zasobów klienta i zasobów „pomagacza”,  
c) cele,  
d) pytania cyrkularne, pytania o cud, pytania normatywno-porównawcze, pytania o skalowanie, pytania o wyjątki, pytania ukierunkowujące na preferowaną przyszłość,  
e) wyjątki,
f) skalowanie,  
g) pierwszy krok,
h) zadania domowe.  
14. Praca Metodą TSR- metodologia TSR:
a) skuteczne formowanie celu pracy terapeutycznej,  
b) tworzenie obrazu rzeczywistości po osiągnięciu celu,
c) poszukiwanie w przeszłości i teraźniejszości klienta elementów "świata bez problemu",  
d) określanie najbliższych kroków w kierunku osiągnięcia celu,
e) monitorowanie wprowadzanych zmian,

f) pomocne techniki TSR,  
g) ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem metody TRS

Trenerzy

Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią.

 

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.

 


Opłata konferencyjna:

390

Organizatorzy konferencji:

Piotr Mirek


info@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://www.dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2018-07-31 17:49:40