Konferencje naukowe 2018

 

Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi - diagnoza i terapia


-
Sale konferencyjne Hotelu WenderEdu ul. Św. Józefa 1/3 (Ostrów Tumski)
Wrocław, Wrocław, ul. Dyrekcyjna 37/47 (zobacz na mapie)

Zaburzenia psychiczne spowodowane środkami psychoaktywnymi - diagnoza i terapia

 

Ilość wolnych miejsc: 7

Terminy szkolenia: 14.12.2018

Liczba dni szkolenia: 1

Godziny zajęć: 09:00-16:00

Miejsce szkolenia: Sale dydaktyczne DCP

Termin zgłoszenia: 2018-12-13

 

Cennik: 390 PLN

 

 

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zapoznać się m.in. z tematem diagnozy i postępowaniem wobec osób zażywających substancje psychoaktywne. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i nabyć nowych umiejętności w temacie zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.

 

 

Adresaci

 

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów: nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pomocy społecznej, świetlic, oraz studentów - szczególnie ostatnich lat pedagogiki, psychologii, resocjalizacji i innych kierunków społecznych - którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności dotyczące profilaktyki, diagnozy i terapii poznawczo-behawioralnej uzależnień .

 

 

Program szkolenia:


1. Ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych
2. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych wg ICD-11. Konsekwencje przyjmowania:

a) alkoholu,
b) opiatów,
c) kanabioli,
d) leków uspokajających i nasennych,
e) kokainy,
f) substancji stymulujących ( np. kofeiny),
g) substancji halucynogennych,
h) lotnych rozpuszczalników.
3. Stany kliniczne spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych:

a) ostre zatrucia,
b) szkodliwe używanie substancji,
c) zespoły uzależnienia,
d) zespoły abstynencyjne,
e)zespoły abstynencyjne z zaburzeniami świadomości,
f) zaburzenia psychotyczne,
g) zespół amnestyczny,
h) rezydualne i późno ujawniające się inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania.
4. Postępowanie wobec osób zażywających substancje psychoaktywne w sposób szkodliwy.
5. Diagnoza uzależnienia i postępowanie wobec osoby uzależnionej.


6. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zespołem abstynencyjnym.
7. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zespołem amnestycznym.
8. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z zaburzeniami psychotycznymi.
9. Terapia uzależnień i zaburzeń psychicznych spowodowanych środkami psychoaktywnymi.
10. Analiza studium przypadku - ćwiczenia praktyczne.

 

 

 

Trenerzy

 

Marzena Szczygieł - psycholog, psychoterapeutka, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, kierownik programu Młodzieżowego Klubu Abstynenta, prezes Stowarzyszenia JESTEM zajmującego się terapią i profilaktyką uzależnień. Członek Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Zdrowia Psychicznego, młodzieżowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, instytucjach zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień oraz współuzależnień. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej. Specjalizuje się w interwencji kryzysowej i terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, DDA. Prowadzi terapię grupową dla osób z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych, osób współuzależnionych oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. W terapii zajmuje się osobami w sytuacji kryzysu, problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, zaburzeń somatyzacyjnych, kryzysem przemocy w rodzinie, zjawiskiem zaniedbania i krzywdzenia dzieci, przemocą seksualną. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dzieci i osób dorosłych, terapię rodzin, zajęcia psychoedukacyjne i szkolenia dla specjalistów zajmujących się terapią. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Kwalifikacje do prowadzenia terapii rodzin zdobyła kształcąc się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie. Umiejętności psychoterapeutyczne kształciła m.in. w: Instytucie Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkole Terapeutycznej Polskiego Instytutu Ericksonowskiego, Instytucie Psychiatrii i Neurologii IPIN Warszawa, Towarzystwie Promocji Zdrowia, KARAN Warszawa, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN Warszawa, NORDISK, PSMP Amsterdam, Instytut Kształcenia Nauczycieli Kalisz, Instytut Psychoterapii Wrocław, WOTUiW Wrocław. Prowadzi szkolenia specjalistyczne dla trenerów i terapeutów grupowych z zakresu konstruowania programów terapeutycznych i psychoprofilaktycznych, prowadzenia terapii grupowej dla osób uzaleznionych, współuzależnionych i DDA.

 

 

 

Kontakt

Dolnośląskie
Centrum Psychoterapii

ul. Dyrekcyjna 37/47
50-528 Wrocław

tel: +48 71 332 36 70
tel: +48 71 361 60 35

e-mail: info@dcp.wroclaw.pl

 

 

 

 


Opłata konferencyjna:

390

Organizatorzy konferencji:

Piotr Mirek


info@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

PsychologiaŹródło:  http://www.dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2018-07-31 17:52:32