Konferencje naukowe 2018

 

Sprawiedliwość w życiu publicznym


-
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Kraków, Bernardyńska 3 (zobacz na mapie)

Konferencje z cyklu „Etyka i życie publiczne” corocznie podejmują zagadnienia, które w sposób szczególny dotyczą ważnych i aktualnych problemów etycznych oraz ich obecności w życiu publicznym. Dotychczas badaliśmy m.in. wolność i władzę, kłamstwo, równość, chciwość, zaufanie, nienawiść, uczciwość, rzetelność, prawo i moralność. Rok 2018 jest rokiem wielu jubileuszów, 100-lecie odzyskania niepodległości, 40-lecie wyboru patrona naszego uniwersytetu na papieża a także 700-lecie konsekracji Sanktuarium „Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej” w Piekarach Śląskich. W tym wyjątkowym roku chcemy zaproponować Państwu naukową debatę na temat sprawiedliwości w życiu publicznym. Przy naszym Wydziale powołano w tym roku Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności, które obejmie patronatem tę konferencję.

Zapraszamy do filozoficznej analizy pojęcia sprawiedliwości w odniesieniu do różnych sfer życia publicznego: gospodarki, mediów, nauki, polityki i innych. Chcemy podjąć próbę odpowiedzi na pytania o to, czym jest sprawiedliwość, jak należy ją rozumieć i w jaki sposób funkcjonuje idea sprawiedliwości w życiu społecznym? Przyjrzymy się kluczowym sferom życia publicznego i zastanowimy jak się w nich objawia sprawiedliwość rozdzielcza i sprawiedliwość proporcjonalna. Zastanowimy się razem nad koncepcją sprawiedliwości zawartą w Katolickiej Nauce Społecznej. Zachęcamy, bo w roku jubileuszu wyboru Jana Pawła II na papieża podjąć refleksję na temat jego wkładu w myślenie o sprawiedliwości. Czy sprawiedliwość jest tylko nierealnym ideałem, czy też może być fundamentem programu społecznego, realizowanego w życiu publicznym? W jaki sposób należałoby organizować społeczeństwo aby zapewnić dostęp do bezpiecznego życia i pełnego rozwoju każdemu z nas? Kim jest człowiek sprawiedliwy? Czy można oraz czy warto być sprawiedliwym we współczesnym świecie? To kilka z wielu istotnych kwestii, nad którymi chcemy się wspólnie zastanowić.

Zapraszamy do wygłaszania referatów oraz do dyskusji.

Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tematem i abstraktem wystąpienia w języku polskim lub angielskim (max. 2000 znaków) prosimy nadsyłać do 02.10.2018r. Planowany czas wystąpienia 20 minut. Języki konferencji: polski i angielski. Po wystąpieniach organizatorzy przewidują czas na dyskusję. Opłata konferencyjna: 350 zł (obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady). Pozostałe informacje zostaną przekazane drogą mailową po przyjęciu zgłoszenia. O przyjęciu referatu poinformujemy do 05.10.2018r. W 2019 roku planowana jest publikacja specjalnego numeru czasopisma „Logos i Ethos” poświęconego sprawiedliwości w życiu publicznym.


Opłata konferencyjna:

350 zł

Organizatorzy konferencji:

Katedra Etyki Wydział Filozoficzny Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieAdres do korespondencji:
dr Jakub Synowiec
jakub.synowiec@upjp2.edu.pl
Katedra Etyki Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie
ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków


jakub.synowiec@upjp2.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Kulturoznawstwo, Teologia, Ekonomia, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

społeczeństwo, etyka, sprawiedliwość, socjologia, filozofia

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://www.facebook.com/Ethicsandthepubliclife/

Aktualizacja:  2018-08-03 11:41:01