Konferencje naukowe 2019

 

Studium Terapii Par


-
Wrocław

STUDIUM TERAPII RODZIN- edycja XXIII

Od 15 lat kształcimy specjalistów psychoterapii rodzin! 
Nowa edycja studium od października 2018 r.!
Ilość miejsc ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem Studium Terapii Rodzin jest poszerzenie wiedzy w zakresie systemowego rozumienia rodziny i nabycie umiejętności metod diagnozy i terapii rodzin. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zasadami pracy z rodziną, głównymi szkołami terapii rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z rodziną (budowanie kontraktu terapeutycznego z rodziną, prowadzenie procesu terapeutycznego, pracy z genogramem). Zapoznają się z technikami i metodami stosowanymi w systemowej terapii rodzin, omówione zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu psychopatologii i psychoterapii rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy pracować będą metodami warsztatowymi, a praca nad przypadkami i zajęcia superwizyjne umożliwią praktyczne przyswojenie nabytych wiadomości. Podstawą teoretyczną szkolenia jest systemowa terapia rodzin. Absolwenci studium STR uzyskują kwalifikacje niezbędne do prowadzenia terapii rodzin.


Organizatorzy konferencji:

DCP


szkolenia@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Słowa kluczowe:

terapia, studium


Źródło:  http://dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2018-08-22 14:31:00