Konferencje naukowe 2019

 

OLLO2019 Orient w literaturze — Literatura w Oriencie: Literatura wobec wolności i zniewolenia


-
Collegium Maius Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3 (zobacz na mapie)

Niniejsza konferencja jest piątą edycją cyklicznych spotkań orientalistów, literaturo- znawców, filologów, kulturoznawców i innych badaczy, którym bliski jest temat literatur orientalnych, inspiracji orientalnych czy przekazów na temat Orientu w literaturze zachodniej. Pierwsza edycja konferencji odbyła się 6-7 marca 2014 roku.

Podczas konferencji Orient w Literaturze – Literatura w Oriencie poruszona jest zróżnicowana problematyka, poczynając od zagadnień teoretycznych w zakresie literaturoznawstwa i translatoryki, poprzez wyniki różnego typu badań i analiz literackich wraz z ich implikacjami dla percepcji piśmiennictwa orientalnego w Polsce, Europie i na świecie, po polskie przekłady dzieł orientalnych, co pozwala na prezentację nie tylko aktualnego spojrzenia na sprawy znane i dyskutowane od dawna, ale także na przedstawienie koncepcji nowatorskich reprezentujących najnowsze nurty literaturo- znawcze.

Słowami kluczowymi V edycji konferencji są wolność i zniewolenie, które stanowią podstawę do interesujących perspektyw badawczych, takich jak:

 

·       literatura jako laboratorium wolności i zniewolenia

·       literatura jako uwolnienie od…

·       literatura wobec totalitaryzmu

·       bunt, alienacja i dążenie do wolności w literaturze

·       literatura więzienna

·       obraz człowieka zniewolonego

·       motyw wolności i zniewolenia

·       relacje pomiędzy wolnością a filozofią egzystencjalną

·       swoboda twórcza i prawo eksperymentu ze słowem

·       autonomia twórcy

·       niezależność polityczna i ideowa twórcy i kreślonych przez niego bohaterów

·       symbole walki o wolność

·       definicje, topos i zakresy wolności i zniewolenia

·       … i wiele innych zagadnień związanych z przewodnim motywem bieżącej edycji konferencji.

 

Mamy nadzieję, że piąta edycja konferencji, rokrocznie gromadzącej badaczy zarówno z polskich, jak i zagranicznych ośrodków akademickich, potwierdzi znaczenie OLLO jako ważnego forum, służącego wymianie poglądów oraz merytorycznej dyskusji nad literaturami orientalnymi oraz ich percepcji w Polsce, Europie i na świecie.

 

TERMINY

Zgłaszanie propozycji referatów i paneli: 15 listopada 2018 r.

Informacja o przyjęciu referatu: 25 listopada 2018 r.

Wnoszenie opłaty konferencyjnej: 15 grudnia 2018 r.

Wstępny program konferencji: 15 stycznia 2019 r.

Przesłanie wersji ostatecznej programu: 15 lutego 2019 r.

Konferencja: 28-29 marca 2017 r.

Nadsyłanie tekstu do publikacji: do 30 kwietnia 2019 r.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia propozycji referatu i/lub panelu wraz z abstraktem, afiliacją i adresem należy obowiązkowo dokonywać za pomocą gotowego formularza, dostępnego na stronie konferencji pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoHIA4PA3TatLgWvw5BJn0iT3gf82ocsW3WIFsccM0bP1wXg/viewform

Osoby planujące wystąpienie w języku polskim są zobligowane do podania tytułu oraz abstraktu również w języku angielskim.

 

JĘZYKI KONFERENCJI

polski, angielski (organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zorganizowania panelu również w innym języku)

 

KONTAKT

ollo2019conference@gmail.com

 

DODATKOWE INFORMACJE

https://ollo2019.wordpress.com/


Opłata konferencyjna:

350 PLN (dla uczestników z PL), 85 EUR (dla uczestników zagran.)

Organizatorzy konferencji:

Centrum Języka i Kultury Chińskiej, Pracownia Języka i Kultury Arabskiej, Zakład Japonistyki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / Polskie Towarzystwo Orientalistyczne


ollo2019conference@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Teologia, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia

Słowa kluczowe:

literatura, wolność, przekład, Orient, orientalizm, zniewolenie, Orient-Okcydent


Źródło:  https://ollo2019.wordpress.com/

Aktualizacja:  2018-08-22