Konferencje naukowe 2019

 

STUDIUM TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ


-
Wrocław

STUDIUM TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ - IV edycja!
Od 15 lat kształcimy specjalistów naszych Studium!
Nowa edycja studium od października 2018 r.!
Ilość miejsc ograniczona, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
Celem Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej jest poszerzenie wiedzy w zakresie psychopatologii i psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawami psychopatologii i psychiatrii dzieci, młodzieży, osób dorosłych. W trakcie realizacji programu merytorycznego uczestnikom przedstawione zostaną podstawy teoretyczne i główne założenia terapii poznawczo-behawioralnej, aktualny stan badań w psychoterapii CBT, oraz modele poznawcze podstawowych jednostek chorobowych wg ICD 10, techniki terapii CBT stosowane w terapii z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności psychoterapeutyczne w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi w zakresie: diagnozy psychologicznej, konceptualizacji przypadku, budowania kontaktu terapeutycznego, ustalanie celów, struktury sesji, planowania strategii terapeutycznych, zastosowania technik terapii poznawczej i terapii behawioralnej, prowadzenia procesu terapeutycznego w modalności terapii CBT. 


Organizatorzy konferencji:

Dolnośląskie Centrum Psychoterapii


szkolenia@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Słowa kluczowe:

terapia poznawczo behawioralna


Źródło:  http://www.dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2018-08-27 13:37:37