Konferencje naukowe 2018

 

STUDIUM MEDIACJI


-
Sale konferencyjne Hotelu WenderEdu ul. Św. Józefa 1/3 (Ostrów Tumski)
Wrocław, Wrocław, ul. Dyrekcyjna 37/47 (zobacz na mapie)

Celem Studium Mediacji jest kształcenie umiejętności uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia mediacji rodzin. W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiną umiejętności, które umożliwiają podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą rodzinom w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, korporacje zawodowe itp., które są udostępniane sądom cywilnym i rodzinnym

 

Studium Mediacji obejmuje 80 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 4 zjazdów weekendowych (sobota, niedziela) odbywających się przeważnie raz w miesiącu.

 

Uczestnicy Studium Mediacji po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego otrzymują Świadectwo ukończenia Studium Mediacji wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Uzyskane w ramach Studium Mediacji świadectwo stanowi podstawę do samodzielnego wpisu na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych i w sprawach nieletnich.


Organizatorzy konferencji:

DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII


info@dcp.wroclaw.pl

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Słowa kluczowe:

mediacje, psychologia, studium


Źródło:  http://www.dcp.wroclaw.pl

Aktualizacja:  2018-09-04 21:06:18