Konferencje naukowe 2018

 

Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych”


-
Wydział Studiów Edukacyjnych
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D (zobacz na mapie)

Mamy ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na Jubileuszową, V Konferencję z cyklu Poznańskiego Forum Lifelong Learning, organizowaną przez Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego kierowany przez prof. zw. dr hab. Ewę Solarczyk-Ambrozik na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbędzie się 23-24 października 2018 roku. 
Konferencja odbywa się pod patronatem Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej oraz Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. 
Tegoroczna problematyka konferencji wpisuje się w różnorodne obszary aktywności edukacyjnej i społecznej osób dorosłych, a także w wymagania współczesnego rynku pracy i specyfikę planowania karier edukacyjno-zawodowych na różnych etapach dorosłości. Tłem do rozważań wskazanych obszarów tematycznych, jak zawsze w trakcie naszych spotkań, będzie idea kształcenia ustawicznego. 
Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł, Doktoranci 300 zł.

Uprzejmie prosimy o przesłanie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres:
renatakw@amu.edu.pl lub monikaba@amu.edu.pl do dnia 15.09. 2018.

Formularz dostępny na stronie: http://ksztalc.home.amu.edu.pl/?page_id=775

Wpłaty prosimy dokonywać do dnia 15.09.2018 na konto bankowe:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Bank BZ WBK

Numer konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 z dopiskiem: /K00000779/, imię i nazwisko uczestnika, V LLL.


Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna wynosi: 350 zł, Doktoranci 300 zł.

Organizatorzy konferencji:

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego WSE UAM 


renatakw@amu.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

edukacja, kariera, edukacja dorosłych, planowanie kariery zawodowej, andragog, doradca zawodowy

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  http://ksztalc.home.amu.edu.pl/?page_id=775

Aktualizacja:  2018-09-05 13:20:05