Konferencje naukowe 2018

 

XVI Ogólnopolska KN "Zarządzanie Jakością w Warunkach Zrównoważonego Rozwoju"


-
Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie
Lublin, pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5 (zobacz na mapie)

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej już edycji konferencji organizowanej przez Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie.

Tematem przewodnim wydarzenia jest zarządzanie jakością w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Konferencja obejmuje 5 BLOKÓW TEMATYCZNYCH:
1. Zrównoważony rozwój: istota, wyznaczniki, korzyści, trudności;
2. Społeczna odpowiedzialność biznesu;
3. Zintegrowane systemy zarządzania;
4. Wpływ zasobów niematerialnych na jakość;
5. Wybrane problemy z zakresu zarządzania jakością.

W ramach publikacji w dniu konferencji zostanie wydana MONOGRAFIA.

HARMONOGRAM:
06.09 - 21.09 - zapisy
21.09 - 30.09 - przesyłanie gotowych artykułów oraz dokonanie opłaty konferencyjnej

Rodzaje OPŁATY konferencyjnej:
- uczestnictwo CZYNNE (w tym: uczestnictwo w dwudniowej sesji naukowej, możliwość wygłoszenia prezentacji, publikacja artykułu w monografii, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady podczas dwóch dni konferencji, bankiet integracyjny)
- uczestnictwo BIERNE (w tym: publikacja artykułu w monografii)

Artykuł, aby został umieszczony w monografii musi zawierać min. 20 000 znaków (ze spacjami) i być zgodny z wymaganiami edytorskimi. Ponadtwo każdy artykuł winien być wcześniej przeczytany i zaakceptowany przez opiekuna naukowego.

Link do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO:
https://goo.gl/forms/IEXwQCilXke1zGQw1


Opłata konferencyjna:

150 zł - udział bierny, 180 zł - udział czynny

Organizatorzy konferencji:

Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS Lublin


konferencja.2018.umcs@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

rozwój, management, zarządzanie, jakość, quality

Lokalizacja konferencji

Pokaż w pobliżu:

Źródło:  https://goo.gl/forms/IEXwQCilXke1zGQw1

Aktualizacja:  2018-09-08