Konferencje naukowe 2019

 

FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW PROFILAKTYCZO-RESOCJALZACYJNYCH WE WSPÓŁCZESNYCH ŚRODOWISKACH WYCHOWAWCZYCH I Międzynarodowa konferencja nt. Evidence-based practice jako kierunek rozwoju pedagogiki resocjal


-
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, 60-101 Poznań (zobacz na mapie)

Zmiany w środowiskach wychowawczych, które obserwujemy na przestrzeni ostatnich lat pociągają za sobą konieczność poszukiwania optymalnych modeli profilaktyki i resocjalizacji. Jest to zadanie trudne i wymagające podjęcia współpracy różnych podmiotów na wielu polach. Celem niniejszej konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń wybitnych teoretyków i praktyków resocjalizacji z Polski i ze świata.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę konstruowania teorii i praktyki resocjalizacyjnej opartej na dowodach, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych budowaniem teorii, badaniami i optymalizacją oddziaływań profilaktycznych i resocjalizacyjnych do wspólnych rozważań nad kierunkami rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej.
Konferencja będzie miała charakter plenarny, panelowy, obrad w sekcjach tematycznych oraz warsztatowy.


Organizatorzy konferencji:

Zakład Resocjalizacji WSE UAM Poznań
janachojecka@wp.plmuskala@amu.edu.pl


konf2019@amu.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

nieletni, resocjalizacja, evidence based practice, what works, system wychowawczy


Źródło:  http://reso-systemy.home.amu.edu.pl/

Aktualizacja:  2018-09-12 19:44:15