Konferencje naukowe 2019

 

Colloquia Ceranea 2019


-
Pałac Biedermanna
Łódź, ul. Franciszkańska 1/5 (zobacz na mapie)

Serdecznie zapraszamy na pierwszą edycję konferencji międzynarodowej Colloquia Ceranea, która odbędzie się 11-13 IV 2019 w Łodzi.

Colloquia mają gromadzić rokrocznie uczonych zajmujących się historią i kulturą Bizancjum, świata słowiańskiego i Bałkanów, Bliskiego Wschodu oraz Kaukazu w antyku, średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów badań: 

kultura materialna i życie codzienne; 

geografia historyczna; 

studia nad pokojem i wojną; 

medycyna; 

społeczeństwo, obyczaje i normy; 

edukacja; 

literatura i piśmiennictwo, produkcja i obieg rękopisów; 

język; 

sztuka i kultura wizualna; 

jedność i różnorodność kultury, tradycja i innowacje; 

historia Kościoła i ruchów religijnych; 

kultura polityczna i ideologia; 

państwo, jego instytucje i struktura. 

Proponujemy organizację konferencji opartą na panelach tematycznych zgłaszanych przez moderatorów reprezentujących grupę uczestników. Jesteśmy przekonani, że taka forma spotkania ułatwia żywą wymianę idei i realną interakcję intelektualną, których oczekujemy od wydarzeń tego typu. Jednocześnie przyjmowane są zgłoszenia indywidualne. Językiem konferencji jest angielski. Inne języki są dopuszczalne pod warunkiem przygotowania prezentacji przekazującej główne tezy wystąpienia. Wybrane wystąpienia w formie artykułów naukowych będą opublikowane w roczniku Studia Ceranea. 

W trakcie konferencji odbędą się cztery wykłady plenarne. Obecność potwierdzili: prof. Beatrice Caseau (Université Paris-Sorbonne), prof. Anna Kotłowska (UAM), prof. Anna-Maria Totomanova (Uniwersytet Sofijski).

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://ceraneum.uni.lodz.pl/en/colloquia-2019


Opłata konferencyjna:

250

Organizatorzy konferencji:

Centrum Ceraneum, Uniwersytet Łódzki


colloquia.ceranea@uni.lodz.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo

Słowa kluczowe:

edukacja, średniowiecze, język, państwo, antyk, historia medycyny, Kaukaz, historia społeczna, Bizancjum, geografia historyczna, Cesarstwo Rzymskie, Slavia Orthodoxa, świat starożytny, kultura materialna i życie codzienne, studia nad pokojem i wojną, literatura i piśmiennictwo, produkcja i obieg rękopisów, sztuka i kultura wizualna, jedność i różnorodność kultury, tradycja i innowacje, historia Kościoła i ruchów religijnych, kultura polityczna i ideologia, jego instytucje i struktura


Źródło:  http://ceraneum.uni.lodz.pl/colloquia-2019

Aktualizacja:  2018-09-14