Konferencje naukowe 2019

 

MASS MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE


-
ONLINE
Łódź, ul. Piotrkowska 278, 90-361 Łódź (zobacz na mapie)

Instytut Nauk Społecznych oraz Instytut Dietetyki
Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
ma zaszczyt zaprosić na
 
VII Międzynarodową E-konferencję Naukową z cyklu PEDAGOGIKA XXI WIEKU - DYLEMATY I WYZWANIA pt.: MASS MEDIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, socjologów, ​politologów, prawników, a także przedstawicieli dziedziny nauk o zdrowiu,
​zajmujących się podejmowaną problematyką.

Mile widziani będą również Młodzi Badacze podejmujący w swojej pracy naukowej rozważania na temat MASS MEDIÓW WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.

E-konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy online
Każdy Uczestnik otrzyma login, za pomocą którego w dniu konferencji uzyska dostęp do platformy, na której „spotka się” wirtualnie z pozostałymi Uczestnikami konferencji, celem podjęcia dyskusji. 

Głównymi zagadnieniami ​poruszanymi podczas e-konferencji będą:

  • mass media a życie codzienne człowieka,
  • mass media a zdrowie,
  • mass media a edukacja,
  • mass media a rodzina,
  • mass media a praca zawodowa.

Opłata konferencyjna:

180 zł

Organizatorzy konferencji:

Instytut Nauk Społecznych i Instytut Dietetyki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi


w.welskop@medyk.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Socjologia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

komunikowanie się, globalizacja, mass media


Źródło:  https://massmediakonferencja.weebly.com/

Aktualizacja:  2018-09-18 08:15:52