Konferencje naukowe 2019

 

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”


-
Lublin

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

23-24 marca 2019


➡ prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
➡ dla studentów, doktorantów i naukowców
➡ aktualna i ważna tematyka
➡ prace badawcze i przeglądowe
➡ wartościowe wykłady specjalne
➡ wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
➡ publikacja rozdziałów
➡ profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

Wierzymy, że XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 stanie się największym w Polsce naukowym panelem wymiany wiedzy, a tym samym będzie inspiracją do podjęcia nowych wyzwań badawczych, poszerzenia horyzontów naukowych, nawiązania współpracy oraz podniesienia poziomu innowacyjności i aplikacyjności prowadzonych badań.

Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia wyników badań naukowych uzyskanych w ramach realizacji projektów, prac dyplomowych, doktorskich; zaprezentowania swojej działalności naukowej oraz przedstawienia praktycznych zastosowań i możliwości aplikacji podjętych działań. Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki, czego efektem może być ustanowienie nowych lub też weryfikacja obranych wcześniej kierunków badań.

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z następujących obszarów wiedzy:

-obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
-obszar nauk przyrodniczych;
-obszar nauk ścisłych;
-obszar nauk technicznych;
-obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych;
-obszar nauk humanistycznych;
-obszar nauk społecznych;
-obszar sztuki.


Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Przedłużona rejestracja trwa do 25 lutego 2019 r.
 

Kontakt:

kontakt@konferencja-tygiel.pl

tel. +48 733 933 416


Organizatorzy konferencji:

Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
kontakt@konferencja-tygiel.pl

tel. +48 733 933 416


Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Ekonomia, Finanse, Media i Komunikowanie, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Biologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Farmacja, Weterynaria, Biotechnologia, Elektronika, Inżynieria produkcji, Chemia

Słowa kluczowe:

sztuka, nauki o zdrowiu, nauki przyrodnicze, nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, interdyscyplinarność, nauki techniczne, nauki medyczne, Konferencja, nauki rolnicze, nauki leśne, nauki weterynaryjne, tygiel 2019


Źródło:  http://www.konferencja-tygiel.pl/

Aktualizacja:  2019-02-20