Konferencje naukowe 2019

 

Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019


-
Hotel Qubus
Kraków, ul. Nadwiślańska 6 (zobacz na mapie)

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej konferencji z cyklu Forum Gospodarki Energetycznej, która odbędzie się w dniach 17–19 marca 2019 roku w hotelu Qubus w Krakowie.

Forum Gospodarki Energetycznej KRAKÓW 2019 przebiegać będzie pod hasłem:

Krajowa energetyka i ciepłownictwo w dobie wdrażania rynku mocy”.

Wzorem roku ubiegłego, w przyszłorocznej konferencji uczestniczyć będą reprezentanci zarówno środowiska naukowo-badawczego oraz przedsiębiorstw i instytucji działających w obszarze branży paliwowo‑energetycznej. Nowością jest organizacja (w dniu 17 marca) sesji studenckiej, w trakcie której prezentowane będą referaty młodych adeptów nauki. Najlepsze z nich będą nagrodzone.

Wszystkim uczestnikom Konferencji oferujemy możliwość zgłoszenia artykułu do publikacji w czasopismach naukowych organizatora – IGSMiE PAN:

§   Polityka Energetyczna (10 pkt) lub

§   Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN (9 pkt);

Warunkiem publikacji jest 1) przesłanie artykułu do 26.01.2019 r., 2) otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji oraz 3) przedstawienie referatu na konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, terminów zgłaszania referatów oraz warunków uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej konferencji, w zakładce Dla Uczestników na stronie konferencji www.forum-ge.pl.

Zakres tematyczny Forum (tytuły sesji i paneli dyskusyjnych):

- Jak rynek mocy zmieni polską energetykę? Wnioski i rekomendacje po pierwszych aukcjach mocy

- Jak rynek mocy wpłynie na krajowy rynek paliw?

- Przedsiębiorstwa energochłonne na rynku mocy – mrzonki czy realne szanse poprawy rentowności

- Kodeksy sieciowe a funkcjonowanie przedsiębiorstw przesyłowych i dystrybucyjnych

- Dylematy wyboru optymalnego mechanizmu wsparcia rozwoju kogeneracji

- Magazynowanie energii – wybrane aspekty ekonomiczne i techniczne

- Klastry energii – pierwsze doświadczenia

- Modelowanie i prognozowanie w kontekście wdrażania rynku mocy

- Innowacyjne technologie w światowej energetyce – aspekty ekonomiczne i techniczne


Opłata konferencyjna:

1300

Organizatorzy konferencji:

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Stowarzyszenie na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski


fge@min-pan.krakow.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Elektrotechnika, Energetyka, Górnictwo i geologia inż.

Słowa kluczowe:

innowacje, energetyka, ciepłownictwo, rynek mocy, magazynowanie energii, kogeneracja. aukcje mocy, modelowanie i prognozowanie


Źródło:  http://www.forum-ge.pl

Aktualizacja:  2018-10-15 08:32:06