Konferencje naukowe 2018

 

Ogólnopolska Studencko - Doktorancka Konferencja Naukowa "Katedra - ratusz - dworzec. Oblicza wrocławskiego gotyku"


-
Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Wrocław, ul. Szewska 36 (zobacz na mapie)

UWAGA! TERMIN ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY DO 16 LISTOPADA!

Celem konferencji jest pogłębiona refleksja naukowa nad sztuką gotycką i jej reminiscencjami, prowadzona z punktu widzenia młodych badaczy. Jest to próba spojrzenia na gotyk nie tylko jako styl artystyczny oraz źródło inspiracji dla późniejszej epoki historyzmu, ale również fenomen o znaczeniu estetycznym i ideologicznym.
Jako punkt wyjścia dla rozważań na wskazany temat przyjęto Wrocław – w średniowieczu ważny ośrodek artystyczny, w którym powstało wiele istotnych dzieł architektonicznych, rzeźbiarskich czy malarskich. Jednocześnie jest to miasto, które od XIX wieku było powszechnie kojarzone ze stylem gotyckim, a realizowane projekty neogotyckie posiadały silną podbudowę ideologiczną.

Proponowany zakres tematyczny konferencji:
- architektura gotycka Wrocławia na tle budownictwa Śląska, Polski i Europy Środkowej
- Wrocław jako centrum artystyczne od połowy XIII do połowy XVI wieku i jego promieniowanie na pozostałe ośrodki średniowiecznej Polski
- oddziaływanie europejskich i polskich ośrodków artystycznych na sztukę Wrocławia
- gotyckie malarstwo, rzeźba i złotnictwo w średniowiecznym Wrocławiu
- aspekty polityczne, społeczne, ekonomiczne i religijne rozwoju sztuki gotyckiej we Wrocławiu
- reminiscencje gotyku we wrocławskiej sztuce czasów nowożytnych
- architektura neogotycka we Wrocławiu i na Śląsku
- ideologiczna funkcja sztuki gotyckiej i neogotyckiej w życiu społecznym i politycznym XIX i XX wieku

Każde z przedstawionych zagadnień ogólnych może być przedstawione z odniesieniem do innych średniowiecznych ośrodków artystycznych – mile widziane analizy porównawcze.
Zachęcamy również do wcześniejszego konsultowania z komitetem organizacyjnym tematów referatów, które nie mieszczą się we wskazanym wyżej zakresie - przedstawione zagadnienia mają charakter przykładowy.

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego nadsyłać można do 16 listopada 2018 roku na adres mailowy katedraratuszdworzec@gmail.com. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi nie później niż 21 listopada 2018 roku.
Prosimy o przesłanie formularza w formacie pdf. Wzór formularza zgłoszeniowego do pobrania pod adresem: https://docs.google.com/document/d/1DWnJKZT1_ddh6or5YLbJiF3Tp4qdUDXasOAipVEeGFE/edit?usp=sharing

Prosimy także o wypełnienie i przesłanie skanu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularz zgody do pobrania pod adresem: https://docs.google.com/document/d/1RAKf020WrhFg8SQjbRqCnxFh83kii6B3eyhPe1UDdao/edit?usp=sharing

Serdecznie zapraszamy!

Komitet Organizacyjny


Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego


katedraratuszdworzec@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

historia sztuki, Śląsk, Wrocław, neogotyk, gotyk


Źródło:  https://www.facebook.com/knshs.uwr/

Aktualizacja:  2018-11-12