Konferencje naukowe 2018

 

Encyklopedyzm. Od Wielkiej Encyklopedii do wikinomii


-
WH AGH
Kraków, ul. Gramatyka 8A (zobacz na mapie)

W dniach 16-17 grudnia 2018 na Wydziale Humanistycznym AGH odbędzie się współorganizowana przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie konferencja Encyklopedyzm. Od Wielkiej Encyklopedii do wikinomii, z gościnnym udziałem dr. Piotra Siudy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autora m.in. książki Kultury prosumpcji oraz wielu tekstów z pogranicza humanistyki cyfrowej, socjologii i fan studies.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20 listopada 2018 pod adresem konferencja.encyklopedie@gmail.com. Wszelkie inne szczegóły organizacyjne opublikowane są na stronie encyklopedyzm.wordpress.com

Pełna treść ogłoszenia:

 

W 2005 roku na łamach „Nature” opublikowano artykuł, w którym wykazano zbliżoną liczbę nieprawidłowości merytorycznych w hasłach publikowanych na łamach cyfrowej Wikipedii oraz Encyclopaedia Britannica. W 2012 roku z kolei redaktorzy tej ostatniej podjęli decyzję o zaprzestaniu wydawania monumentalnej encyklopedii drukiem. Te dwie daty, wpisujące się w pełni w krajobraz cyfrowego zwrotu nowoczesnej humanistyki, składają się na symboliczny koniec epoki druku, “przygważdżającej słowa” do papieru i nadającej im metafizyczną brzemienność charakterystyczną dla świata tekstocentryzmu: w którym autorytet i instytucja rozszerzają panowanie nad spectrum wiedzy/władzy przede wszystkim dzięki wynalazkowi druku. Epoka cyfry otwarła ten zamknięty świat, wystawiając równocześnie jego mieszkańców na nowe wyzwania, charakterysty­czne dla ery wikinomii: open source, networking, crowdsourcing, smart mobs, crowdwisdom i pokrewne, unaoczniające demokratyczny i konwergentny obraz współczesnego encyklopedyzmu. Organizatorów konferencji interesowałby przede wszystkim właśnie styk tych dwóch światów, a także zagadnienia:

 • historii encyklopedii: najstarszych znanych zbiorów wiedzy powszechnej (enkýkliospaideía);
 • oświeceniowej idei Encyklopedii: racjonalizmu, scjentyzmu i obiektywizmu;
 • współczesnych encyklopedii drukowanych i cyfrowych, słowników, kompendiów, silvae rerum i innych;
 • społecznego funkcjonowania encyklopedii, słowników itd.;
 • internetowych encyklopedii (Wikipedii, ale i innych “wolnych encyklopedii”, opartych na systemie Wiki, w tym także encyklopedii fanowskich);
 • encyklopedii jako bazy danych w naukach informatycznych: bibliotek skryptów, assetów graficznych itp.;
 • analizy big data i związanych z nią wyzwań informatyczno-społecznych;
 • autorytetu i eksperckości encyklopedii i stojących za nią instytucji;
 • druku cyfrowego: np. możliwości implementacji oprogramowania encyklopedycznego w czytnikach czy integracji słowników z e-książkami;
 • bibliologii i bibliometrii w nauce;
 • encyklopedii w światach wirtualnych: grach MMORPG, cRPG;
 • encyklopedii w postaci opisów systemów tradycyjnych gier fabularnych (RPG);
 • kompetencji encyklopedycznej Umberta Eco jako kulturowego pola odniesienia;
 • ksenoencyklopedii (Richard Saint-Gelais) i encyklopedii fantastycznych oraz wymyślonych (Encyklopedia Diuny, Świat Lodu i Ognia, Biblioteka Ossus itp.);
 • komponentów encyklopedycznych w literaturze fantasy i science fiction (słowników, drzew genealogicznych, fingowanych biografii, wypisów z kronik itp.).

Potwierdzonym gościem specjalnym konferencji będzie dr Piotr Siuda z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autor m.in. książki Kultury prosumpcji: o niemożności powstania globalnych i ponadpaństwowych społeczności fanów oraz prac na temat wikinomii.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów proponowanych wystąpień konferencyjnych na adres konferencja.encyklopedie@gmail.com mija 12 listopada 2018 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

 Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej encyklopedyzm.wordpress.com


Opłata konferencyjna:

350 PLN

Organizatorzy konferencji:

WH AGH;Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie


konferencja.encyklopedie@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie, Astronomia, Geografia i Oceanologia

Słowa kluczowe:

wikipedia, oświecenie, informatyka, bibliometria, dane, słownik, e-książki, historia kultury, big data, bibliologia, racjonalizm, encyklopedia, scjentyzm, obiektywizm, druk cyfrowy, kompetencja encyklopedyczna


Źródło:  http://encyklopedyzm.wordpress.com

Aktualizacja:  2018-10-18 12:52:33