Konferencje naukowe 2019

 

VI PSZCZELARSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW


-
Miejski Dom Kultury
Zgorzelec, ul. Parkowa 1 (zobacz na mapie)

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu OPP oraz Stowarzyszenia Natura i Człowiek zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w VI Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Zgorzelcu

Cel konferencji: wymiana wiedzy, doświadczeń i integracja środowiska młodych naukowców jako determinanta skuteczniejszej ochrony pszczoły miodnej oraz innych owadów zapylających.

 Tematyka konferencji:

 • biologia, chów i hodowla pszczół miodnych i innych owadów zapylających,
 • ochrona i ekologia pszczołowatych,
 • wpływ pszczół na rolnictwo oraz przemysł spożywczy,
 • historia pszczelarstwa i pszczelnictwa,
 • bazy pożytkowe oraz projektowanie ogrodów przyjaznych pszczołowatym,
 • ekonomika pszczelarstwa, finanse i rachunkowość gospodarstw pasiecznych,
 • marketing, zarządzanie, logistyka i prawo w branży pszczelarskiej,
 • wykorzystanie produktów pszczelich w przemyśle i usługach,
 • współczesne zagrożenia dla owadów zapylających (np. chemizacja rolnictwa, pozostałości środków ochrony roślin w glebie, nektarze, pyłku lub płodach rolnych)
 • rola i realizacja zadań organizacji pszczelarskich itp.
 • a także wszelkie inne pomysły, związane z owadami zapylającymi lub pszczelarstwem.

W ramach uiszczonej opłaty konferencyjnej zapewniamy:

 • przyjazną atmosferę do wymiany własnych poglądów oraz wyników badań,
 • materiały konferencyjne,
 • nagrody za najlepsze wystąpienia, postery oraz niespodziankę dla prelegentów,
 • wyżywienie,
 • wydanie publikacji (najlepsze artykuły zyskują szansę na przedruk w Czasopiśmie „Pasieka” – autorzy takich tekstów otrzymają honorarium),
 • certyfikat za czynny udział w konferencji (tylko za fizycznie wygłoszony referat, zaprezentowany poster) lub bierny (obecność fizyczna na konferencji bez prezentacji).

Terminy:

 • przyjmowanie zgłoszeń`                                 – 28 lutego 2019 r.
 • przyjmowanie wpłat                                       – 15 marca 2019 r.
 • ogłoszenie programu konferencji                   – 25 marca 2019 r.
 • dostarczenie artykułu                                    – 30 maja 2019 r.
 • wydanie publikacji                                         – listopad 2019 r.

Wpisowe:

 • czynny udział z wystąpieniem lub posterem lub bierny (z/bez publikacji): 175 zł/os.

 UWAGA! Opłata konferencyjna nie podlega negocjacji, a także zwrotowi w razie rezygnacji, odrzucenia artykułu lub nieprzesłania go w terminie. Decyzję o ostatecznym zakwalifikowaniu artykułu do druku podejmuje redaktor naukowy po zapoznaniu się z recenzją.

UWAGA! Udział w konferencji osób w roli wolnych słuchaczy jest bezpłatny. Organizator zapewnia, oprócz dawki wiedzy, udział w przerwach kawowych i drobnym poczęstunku. Wolni słuchacze nie dokonują rejestracji na konferencję. Zapraszamy serdecznie do odwiedzin.

Szczegółowe informacje:http://www.pszczelarstwo.zgorzelec.pl/ lub http://naturaiczlowiek.org/  

Zapraszamy na stronę wydarzenia: https://www.facebook.com/events/485802358577611/

Kontakt mailowy: konferencjapszczoly@gmail.com

Konferencja dofinansowana ze środków 1% podatku przekazanego Górnołużyckiemu Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Zgorzelcu Organizacji Pożytku Publicznego


Opłata konferencyjna:

175

Organizatorzy konferencji:

Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w ZgorzelcuStowarzyszenie Natura i Człowiek


konferencjapszczoly@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Ekonomia, Prawo i Administracja, Socjologia, Biologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Weterynaria, Rolnictwo i leśnictwo

Słowa kluczowe:

pszczelarstwo, pszczoły, trzmiele, pszczelarze


Źródło:  http://pszczelarstwo.zgorzelec.pl

Aktualizacja:  2018-10-22 20:51:30