Konferencje naukowe 2019

 

„Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy”


-
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Wrocław, ul. Uniwersytecka 22/26 (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,

 

mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Produktywność gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy”, która odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu. Konferencja jest organizowana wspólnie przez Narodowy Bank Polski, Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.

Od czasu globalnego kryzysu w latach 2008-2009 kraje rozwinięte i rozwijające się notują niższe tempo wzrostu produktywności pracy i kapitału w porównaniu do lat wcześniejszych. Polityka makroekonomiczna, w tym odpowiednie reformy strukturalne, mające na celu zwiększenie tempa wzrostu produktywności stanowią jedno z kluczowych wyzwań dla współczesnej polityki gospodarczej.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości przedyskutowania zagadnień dotyczących produktywności gospodarki, jej uwarunkowań i determinant, zarówno w kontekście gospodarki polskiej, jak i w szerszej perspektywie Europy i świata.

Osoby zainteresowane wystąpieniem na konferencji prosimy o przesyłanie rozszerzonych abstraktów lub gotowych artykułów (szczegółowy zakres tematyczny oraz informacje organizacyjne znajdą Państwo w załączonym call for papers) na adres: Konferencja.PG@nbp.pl, do dnia 15 stycznia 2019 r.

Dla najlepszych artykułów zgłoszonych na konferencję przewidujemy możliwość publikacji w czasopiśmie Narodowego Banku Polskiego „Bank i Kredyt”. Selekcji artykułów dokona redakcja czasopisma. Gwarantujemy szybką ścieżkę recenzyjną.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prelegentom zapewniamy nocleg oraz zwrot kosztów podróży.

W terminie późniejszym otrzymają Państwo link rejestracyjny. Potwierdzenie udziału możliwe będzie tylko poprzez wypełnienie elektronicznego formularza. Wszelkie informacje dotyczące konferencji, w tym program przedsięwzięcia, będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej www.nbp.pl/produktywnoscgospodarki.

Liczymy na Państwa udział w konferencji.


Opłata konferencyjna:

bezpłatny

Organizatorzy konferencji:

Narodowy Bank Polski, Towarzystwo Ekonomistów Polskich oraz Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii


Konferencja.PG@nbp.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

globalizacja, zmiany technologiczne, konkurencja rynkowa, polityka makroekonomiczna


Źródło:  http://www.nbp.pl/produktywnoscgospodarki

Aktualizacja:  2018-10-24 20:10:24