Konferencje naukowe 2019

 

Archiwa w Polsce: wczoraj – dziś – jutro. 100 lat archiwów państwowych


-
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny
Siedlce, Żytnia 39 (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo!

7 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa podpisał dekret o organizacji archiwów państwowych i opiece nad archiwaliami, który stał się podstawą do budowy i rozwoju współczesnej sieci archiwów państwowych, a także krystalizacji misji państwowej służby archiwalnej w Polsce.

W 100-lecie wydania tego dokumentu serdecznie zapraszamy na drugą konferencję naukową z serii:

SIEDLECKIE SPOTKANIA ARCHIWOZNAWCZE,

 której celem będzie refleksja archiwoznawcza na temat: Archiwa w Polsce: wczoraj – dziś – jutro. 100 lat archiwów państwowych.

Proponowane zagadnienia badawcze dotyczące minionego 100-lecia archiwów polskich:

  • kierunki rozwoju prawa archiwalnego,
  • dzieje archiwów,
  • biografie archiwistów,
  • trendy i priorytety w polityce archiwalnej,
  • piśmiennictwo archiwalne,
  • zmiany w metodyce pracy archiwalnej,
  • archiwa i archiwistyka w Polsce na tle porównawczym,
  • archiwa wobec świata zewnętrznego.

 

Konferencja odbędzie się w Siedlcach w dniu 7 lutego 2019 roku.

Propozycje tematów wystąpień należy na formularzu zgłoszeniowym, który można znaleźć na stronie: http://www.za.ihism.uph.edu.pl/archiwistyka-siedlecka/siedleckie-spotkania-archiwoznawcze/2-ogolne/847-ii-siedleckie-spotkania-archiwoznawcze, na adres e-mail: dmagier@siedlce.ap.gov.pl lub drogą pocztową: Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. Kościuszki 7, 08-110 Siedlce. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru nadesłanych zgłoszeń.

Nie przewiduje się opłaty konferencyjnej. Organizatorzy zapewniają: materiały konferencyjne, wyżywienie (serwis kawowy, obiad) oraz możliwość publikacji referatów w formie artykułów (po pozytywnych recenzjach) w czasopismach: „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, „Historia i Świat” oraz „Radzyński Rocznik Humanistyczny”.


Organizatorzy konferencji:

Archiwum Państwowe w Siedlcach,Zakład Archiwistyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,Archiwum Diecezjalne w Siedlcach,Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Siedlcach


dariusz.magier@uph.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia

Słowa kluczowe:

archiwa, archiwistyka, archiwoznawstwo, Siedleckie Spotkania Archiwoznawcze