Konferencje naukowe 2019

 

Dan Brown - poprzednicy i kontynuatorzy


-
Aula Baszkiewicza, Gmach Audytoryjny
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 (zobacz na mapie)

Ogólnopolska konferencja naukowa
Dan Brown - poprzednicy i kontynuatorzy
Warszawa, Wydział Polonistyki UW, 25-26 lutego 2019 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy zaprosić Państwa na organizowaną przez Zakład Literatury
Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej w Instytucie Literatury Polskiej na
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego krajową konferencję naukową,
zatytułowaną Dan Brown - poprzednicy i kontynuatorzy. Tytuł ten formułujemy
bardzo szeroko: po to, by zebrać jak najwięcej wypowiedzi literaturoznawców,
kulturoznawców i filozofów o spuściźnie tego płodnego autora. Przedmiotem
naszego namysłu zamierzamy zatem uczynić wspomnianą w tytule twórczość
literacką Dana Browna oraz jej rozmaite antycypacje i naśladownictwa.
Zachęcamy więc do pogłębionej lektury słynnych powieści Dana Browna: Kod
Leonarda da Vinci, Anioły i demony, Inferno, Zwodniczy punkt, Zaginiony
symbol, Początek czy Cyfrowa twierdza.
Zapraszamy także do proponowania wystąpień dotyczących autorów sensu largo
(czy to na zasadzie antycypacji, kontynuacji czy sprzeciwu) związanych z
myślą Dana Browna, pośród których można wymienić chociażby: Michaela
Grubera, Steve'a Berry'ego, Giulia Leoniego, Charlesa Brokawa, Stevena
Savile'a, Lewisa Perdue, Williama Noela, Reviela Netza czy Julię Navarro.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
w dniach 25-26 lutego 2019 roku.
Na zgłoszenia tematów referatów wraz z krótkimi streszczeniami (ok. 800
znaków) oczekujemy do dnia 31 grudnia 2018 roku. Prosimy kierować je na
adres e-mailowy: annawietecha@uw.edu.pl
Informację o zakwalifikowaniu referatu przekażemy do 15 stycznia 2019 roku.
Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Obejmuje ona materiały konferencyjne,
udział w przerwach kawowych i obiadach oraz udział w uroczystej kolacji,
która odbędzie się pierwszego dnia konferencji. Opłata ta zostanie
przeznaczona także na pokrycie kosztów publikacji recenzowanego tomu
pokonferencyjnego, którego wydanie planujemy w 2020 roku.

Komitet organizacyjny
dr Anna Wietecha, mgr Katarzyna Jaworska
annawietecha@uw.edu.pl


Opłata konferencyjna:

400 zł

Organizatorzy konferencji:

dr Anna Wietechamgr Katarzyna Jaworska


annawietecha@uw.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Socjologia

Słowa kluczowe:

kryminał, Dan Brown, powieść sensacyjna, antycypacja, kontynuacja, polemika


Źródło:  http://www.ilp.uw.edu.pl/aktualnosci

Aktualizacja:  2018-10-25 21:26:24