Konferencje naukowe 2018

 

IX Łódzkie Warsztaty Filozoficzne. Humanizm-Posthumanizm


-
Instytut Filozofii UŁ
Łódź, Lindleya 3/5, 90-131 Łódź (zobacz na mapie)

Łódzkie Warsztaty Filozoficzne to cykl konferencji naukowych organizowanych przez Koło Naukowe Filozofów i Okcydentalistów UŁ, Instytut Filozofii UŁ, Polskie Towarzystwo Filozoficzne oraz Polską Akademię Nauk. Całe przedsięwzięcie oscyluje wokół bieżących i ważkich zagadnień społecznych i naukowych. W tym roku współpracujemy również z Polskim Stowarzyszeniem Transhumanistycznym oraz Laboratorium Techno-Humanistyki. 

Tegoroczna, dziewiąta edycja Warsztatów dotyczy posthumanizmu – tematu rozbudzającego wyobraźnię i zachęcającego rozmaitych badaczy do rozważań. Niewątpliwie słowo to, wraz z różnymi swoimi wariantami, zagościło na dobre w słowniku nowoczesnego humanisty. Jak zwykle w takich sytuacjach bywa, spór odbywa się na poziomie definicji, rodzi mnóstwo kontrowersji i skłania do zadawania pytań.

Jednym z nich jest: co znaczy posthumanizm? Mamy do czynienia z czymś post-, czyli czymś, co następuje po czymś innym. Ale po czym? Po humanizmie? Czy w takim razie ten się już skończył? Czy chodzi tu tylko o następstwo czasowe czy może o jakąś zasadniczą zmianę? W jakim znaczeniu rozumiany jest tu termin humanizm?

Zapraszamy do zastanawiania się z nami nad znaczeniem słów, ich metodycznym stosowaniem czy wreszcie zastosowaniem ich sensu do odkrywania tego, co przed nami zakryte. Ci, którzy już poznali sens, niech się nim z nami podzielą!Nie chcemy nadmiernie zawężać tematyki wystąpień. Ujęcia posthumanistyczne (transhumanistyczne, neohumanistyczne, nowo-realistyczne, postkrytyczne itd.) są zaskakujące i takie powinny pozostać. Na konferencji dokonamy krytycznego namysłu nad nimi.

Zachęcamy gorąco do uczestnictwa wszystkich zajmujących się filozofią, antropologią, etnologią, socjologią, psychologią, prawem, historią…. i (być może przede wszystkim) tych, którzy nie odnajdują się w żadnej z wymienionych dyscyplin. Liczymy również na obecność osób, które zajmują się badaniami w ramach cybernetyki, robotyki, sztucznej inteligencji, data-miningu czy szeroko rozumianej kognitywistyki. Gwarantujemy ciepłe przyjęcie i ciekawą dyskusję.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 grudnia w Łodzi.

Rejestrować można się do 25 listopada 2018 r. za pomocą formularza dostępnego na stronie: lodzkiewarsztatyfilozoficzne.wordpress.com w zakładce Rejestracja.

Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych.

Więcej informacji na stronie internetowej konferencji oraz na FB. 


Opłata konferencyjna:

50 złotych

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Filozofów i Okcydentalistów IDEA UŁ, Instytut Filozofii UŁ, Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ, Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Polskie Stowarzyszenie Transhumanistyczne, Laboratorium Techno-Humanistyki


warsztatyfilozoficzne.lodz@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Historia i Archeologia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Psychologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Biologia, Biotechnologia

Słowa kluczowe:

bioetyka, innowacja, posthumanizm, bioart, humanizm, transhumanizm, natura człowieka, neohumanizm


Źródło:  http://www.lodzkiewarsztatyfilozoficzne.wordpress.com

Aktualizacja:  2018-11-04 23:06:38