Konferencje naukowe 2018

 

http://sztuka.net 2.0 - ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona sztuce i kulturze artystycznej w dobie/przestrzeni internetu


-
Instytut Kulturoznawstwa UAM
Poznań, Szamarzewskiego 89; budynek AB (zobacz na mapie)

W związku z dużym zainteresowaniem jakim cieszyła się pierwsza, majowa edycja ogólnopolskiej konferencji http://sztuka.net, Koło Naukowe Kulturoznawców UAM oraz Instytut Kulturoznawstwa UAM zapraszają Państwa do udziału w jej drugiej odsłonie.

Termin: 17-18.01.2019, miejsce: sala I (budynek AB), Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Społecznych UAM, ul. Szamarzewskiego 89, Poznań.

 Celem organizowanej przez nas konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą artystyczną i sztuką w dobie/przestrzeni internetu. Interesują nas w tym kontekście zarówno zjawiska współczesne, jak i te o wymiarze diachronicznym.
W ramach konferencji http://sztuka. net pragniemy skupić się na zwrocie ku nowym, społecznym przestrzeniom, wytworzonym dzięki technologicznej infrastrukturze, z której wynika nowy kontekst produkowania, doświadczania i przeżywania sztuki, jak pisał Kluszczyński, funkcjonującej „poza układem rynkowym określanym przez system galeryjny”.
Proponujemy szerokie rozumienie i odejście od definiowania sztuki (w) sieci jako jednolitej stylistyki i problematyki. Chcemy zwrócić jednocześnie uwagę na jej multimedialność i hipertekstualność odnoszącą się zarówno do jej technologicznej charakterystyki, jak i otwartych sposobów tworzenia i odczytywania. 
Interesuje nas rzetelna konfrontacja z problematyką funkcjonowania sztuki i kultury artystycznej w internecie oraz próba refleksji nad sztuką (w) sieci jako nową praktyką komunikacyjną, redefiniującą relację z odbiorcą (i odbiorców ze sobą), tworzącą nowe sytuacje społeczne, formy wspólnotowości i estetyki. 
Podczas konferencji http://sztuka. net, pragniemy przyjrzeć się zmianom nie tylko technologicznym czy estetycznym, ale także politycznym, kulturowym i ekonomicznym, stanowiącym kontekst funkcjonowania sztuki i kultury artystycznej w dobie/przestrzeni internetu. W trakcie dyskusji rozważymy ich potencjał; procesy, które miały wpływ na ich współczesny kształt; zmiany, które przeszły (np. od net.artu do „nowego net.artu”) oraz zadamy sobie szereg pytań o kierunki i możliwości ich dalszego rozwoju. 


Proponujemy poniższe obszary tematyczne:
1. Sztuka
• Net.art - „nowy net.art”
• Internet jako medium funkcjonowania sztuki/internet jako narzędzie uczestniczące w procesie artystycznego komunikowania
• Czy mem jest sztuką? – rozważania o granicach
• Zróżnicowanie estetyk na poziomie technologicznym, regionalnym, klasowym, etnicznym itd., formy sztuki charakterystyczne dla internetu – remiks, kolaż, patchwork etc.
• Źródła sztuki (w) sieci – tradycje i ruchy artystyczne oraz jej aspekt teoretyczny

2. Twórca i odbiorca
• Status artysty w dobie/przestrzeni internetu, problem autorstwa zbiorowego w internecie, internet a prawa autorskie
• Jeszcze odbiorca czy już twórca? – relacje odbiorcy z dziełem
• Użytkownik jako krytyk (sztuki)
• Internet jako medium edukacyjne, źródło wiedzy o sztuce i jej historii
• Sztuka w sieci jako nowa forma komunikacji odbiorców 

3. Świat sztuki (artworld)
• Archiwizacja i digitalizacja sztuki 
• Nowy rodzaj uczestnictwa w kulturze artystycznej - live stream (wystawy, wernisaże, performansy) oraz wirtualne zwiedzanie muzeów 
• Crowdfunding jako nowa forma mecenatu
• Internet – nowe możliwości i wyzwania dla instytucji kultury
• Artyści tworzący net-specific art, art for networks

4. Technologia
• Oprogramowania 
• Komputery i smartfony jako metamedium w praktykach artystycznych
• (Nowe) związki sztuki z nauką


Zgłoszenia referatów 20-minutowych przyjmujemy do 1.12.2018 pod adresem sztukawsieciuam@gmail.com. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu: Imię Nazwisko, Tytuł referatu i zawierający: abstrakt, biogram i krótką bibliografię (łącznie 1200-1500 znaków). Zastrzegamy sobie możliwość selekcji zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł i obejmuje materiały konferencyjne, poczęstunek w czasie przerw kawowych oraz obiady.

O rozpatrzeniu zgłoszenia poinformujemy najpóźniej do 3.12.2018.


Opłata konferencyjna:

150

Organizatorzy konferencji:

Koło Naukowe Kulturoznawców UAMInstytut Kulturoznawstwa UAM


sztukawsieciuam@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Media i Komunikowanie, Socjologia, Technologie Informacyjne (IT)

Słowa kluczowe:

internet, sztuka, cyberkultura, net art, kultura artystyczna


Aktualizacja:  2018-11-05 20:34:37