Konferencje naukowe 2019

 

Partycypacja polityczna we współczesnym świecie


-
Aula Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin, Pl. Litewski 3 (zobacz na mapie)

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Najnowsza odsłona wydarzenia będzie koncentrowała się na problematyce partycypacji politycznej we współczesnym świecie. Celem konferencji jest:

- usystematyzowanie i ocena doświadczeń związanych z partycypacją polityczną;

- diagnoza stanu partycypacji politycznej oraz wskazanie potencjalnych kierunków i nowych form jej rozwoju w Polsce i na świecie.

Proponowane obszary tematyczne konferencji: 

- geneza i uwarunkowania partycypacji politycznej;

- idee i koncepcje partycypacji politycznej;

- instytucjonalny wymiar partycypacji politycznej;

- problemy i wyzwania partycypacji politycznej w XXI w.;

- analiza wybranych form partycypacji politycznej;

- medialny obraz partycypacji politycznej.

 


Opłata konferencyjna:

450 PLN

Organizatorzy konferencji:

Zakład Ruchów Politycznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


kamaks@poczta.umcs.lublin.pl

Dyscypliny naukowe:

Politologia

Słowa kluczowe:

demokracja, wybory, partycypacja polityczna, ruchy społeczne i polityczne