Konferencje naukowe 2018

 

IV Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna EUREKA


-
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"
Krzyżowa, Krzyżowa 7 (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej „Eureka”, która odbędzie się w dniach 09-10.01.2019 r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym Krzyżowa.

Konferencje o charakterze interdyscyplinarnym pozwalają na wymianę doświadczeń oraz poglądów z naukowcami z innych dziedzin nauki, których postrzeganie przedstawionego problemu może być zdecydowanie inne niż prelegenta. Porównanie różnych poglądów na ten sam temat pozwala nam zweryfikować kierunek dalszej pracy badawczej. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego oraz stworzenie platformy do budowy interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki.

W majowej edycji konferencji uczestniczyli prelegenci z 53 jednostek naukowych z całej Polski. Wyrażamy przekonanie, że kolejna Konferencja będzie dobrą okazja do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów jak również będzie stanowiła ważny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Wiecej informacji na www.konferencja-eureka.pl

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny


Opłata konferencyjna:

od 330zł

Organizatorzy konferencji:

Idea Knowledge Future to Organizacja wspierająca popularyzację nauki oraz idee networkingu naukowego którego celem jest nawiązywanie znajomości, wymiana informacji oraz tworzenie zespołów naukowo-badawczych.


kontakt@konferencja-eureka.pl

Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Historia i Archeologia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Teologia, Ekonomia, Finanse, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Nauki wojskowe, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Astronomia, Biologia, Fizyka, Matematyka, Informatyka Teoretyczna, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Biologia Medyczna, Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Pielęgniarstwo, Farmacja, Kultura Fizyczna, Weterynaria, Architektura i Urbanistyka, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Budownictwo, Elektronika, Elektrotechnika, Energetyka, Inżynieria chemiczna, Inżynieria produkcji, Mechanika, Rolnictwo i leśnictwo, Technologie Informacyjne (IT), Technologia żywnoći i żywienia, Transport, Chemia, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

doktoranci, studenci, interdyscyplinarność, naukowcy, wszystkie dziedziny


Źródło:  http://www.konferencja-eureka.pl

Aktualizacja:  2018-12-11