Konferencje naukowe 2019

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania"


-
Międzynarodowe Centrum Konferencyjne "Krzyżowa"
Krzyżowa, Krzyżowa 7 (zobacz na mapie)

Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", która odbędzie się w dniach 26-27.03.2019r. w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Krzyżowej.

Współczesne rolnictwo to silnie rozwijająca się gałąź przemysłu, dlatego też tematyka konferencji obejmuje zagadnienia rozwoju nowoczesnych technologii, systemów i rozwiązań stosowanych w rolnictwie, a także produkcji zdrowej żywności. Podczas konferencji poruszane będą tematy związane produkcją zwierzęcą, rozwojem obszarów wiejskich jak również obecną sytuacją rolnictwa w Europie. Ważnym tematem jest również agroenergetyka, możliwości wykorzystania biogazu, biopaliw oraz energii słonecznej i wiatrowej. Organizowana konferencja pozwala na wymianę poglądów oraz tworzenie i umacnianie współpracy zarówno naukowej pomiędzy uczelniami, instytutami naukowymi jak również przedsiębiorcami prywatnymi, w zakresie obecnych trendów w sektorze rolno-spożywczym. Każda konferencja to okazja do zaprezentowania wyników swoich prac naukowo-badawczych jak i dyskusji naukowej oraz wymiany myśli wpływającej na wybranie kierunku dalszych prac badawczych, oraz nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować podjęciem prac interdyscyplinarnych a także możliwość nawiązania znajomości i przyjaźni.

W ostatniej edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rolnictwo XXI wieku – problemy i wyzwania” wzięło udział ponad 110 uczestników z Polski, Białorusi, Niemiec, Turcji, Bangladeszu oraz Sudanu.

Zapraszamy do udziału w jednej z czołowych Konferencji Naukowych dotyczących szeroko pojętego rolnictwa!

Więcej informacji na www.konferencja-rolnictwo.pl

Komitet Organizacyjny


Opłata konferencyjna:

od 550zł

Organizatorzy konferencji:

Komitet Organizacyjny


kontakt@konferencja-rolnictwo.pl

Dyscypliny naukowe:

Biologia, Geografia i Oceanologia, Ekologia i Ochrona Przyrody, Automatyka i Robotyka, Biotechnologia, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Rolnictwo i leśnictwo, Technologia żywnoći i żywienia, Chemia

Słowa kluczowe:

rolnictwo, pracownicy naukowi, doktoranci. studenci


Źródło:  http://www.konferencja-rolnictwo.pl/

Aktualizacja:  2018-11-21