Konferencje naukowe 2019

 

Kultura najnowsza – przegląd bieżących tendencji w literaturze, sztuce i filozofii


-
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kraków, al. Mickiewicza 30 (zobacz na mapie)

Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH, Kulturoznawcze Koło Naukowe AGH, redakcja Amor Fati - czasopismo oraz Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury" mają zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową „Kultura najnowsza – przegląd bieżących tendencji w literaturze, sztuce i filozofii”, która odbędzie się w dniach 30-31 marca 2019 roku w Krakowie.

W zamierzeniu organizatorów, konferencja ma mieć charakter przeglądowy. W obliczu niezwykłej dynamiki procesów zachodzących w humanistyce XXI wieku, istnienia tysięcy czasopism publikujących teksty dziesiątek tysięcy badaczy i badaczek nauk humanistycznych i społecznych, dostrzegamy potrzebę podjęcia kolektywnego wysiłku zmierzającego do wyodrębnienia z tego „tekstowego uniwersum” najbardziej interesujących i wartościowych zjawisk. Żyjemy w czasach ogromnej podaży tekstów i utworów artystycznych oraz ogromnego rozrostu teorii albo towarzyszącej owym zjawiskom artystycznym, albo rozwijającej się od nich niezależnie. Indywidualne śledzenie wszystkich aktualnych procesów (nawet jeśli ograniczamy się tylko do wąskiej specjalności w obrębie nauk humanistycznych czy społecznych) dawno już przestało być możliwe i wydaje się, że potrzeba istnienia różnego rodzaju forów wymiany myśli i spostrzeżeń jest dziś silniejsza niż kiedykolwiek. 

Dlatego też chcielibyśmy Państwa zaprosić do podjęcia razem z nami wysiłku stworzenia takiej przestrzeni i podzielenia się z resztą uczestników swoimi ostatnimi lekturami, fascynacjami i koncepcjami. Jeśli nasza inicjatywa spotka się z dużym zainteresowaniem z Państwa strony, przewidujemy możliwość nadania naszemu wydarzeniu charakteru cyklicznego.

Tematykę konferencji uważamy za w pełni otwartą, sugerujemy jednak ograniczanie się do zjawisk powstałych w XXI wieku i pod sam koniec wieku XX. Poniżej przedstawiamy poglądową listę proponowanych obszarów tematycznych:
- najnowsze nurty i zjawiska w literaturze i sztukach audiowizualnych,
- współczesne koncepcje filozoficzne i nowe odczytania koncepcji dawniejszych,
- odpowiedzi nauk humanistycznych i społecznych na wyzwania współczesnego świata,
- dzisiejsze uzasadnienia przydatności/niezbędności sztuki oraz nauk humanistycznych i społecznych,
- dzisiejsze spory wewnątrz-humanistyczne,
- odpowiedzi na pytanie, jaka sztuka i jaka humanistyka jest dziś potrzebna: autonomiczna czy politycznie zaangażowana?
- sylwetki współczesnych artystów, filozofów i teoretyków,
- relacje sztuki oraz nauk humanistycznych i społecznych ze światem zewnętrznym,
- komunikacja sztuki i humanistyki z innymi obszarami wiedzy (perspektywy prawne, polityczne, ekonomiczne, przyrodnicze).

Do udziału w konferencji zapraszamy:
• studentów,
• doktorantów,
• pracowników naukowych,
• osoby spoza środowiska akademickiego.

Terminy:
- przyjmowanie zgłoszeń: do 27 stycznia 2019 roku,
- informacja o kwalifikacji zgłoszeń: do 29 stycznia 2019,
- konferencja: 30-31 marca 2019 roku (liczba dni zależeć będzie od liczby zgłoszeń),
- nadsyłanie tekstów: do 30 marca 2019 roku,
- publikacja tekstów: najpóźniej we wrześniu 2019.

Komitet organizacyjny:
Lidka Knapek (Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WH AGH, Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH)
Agata Krzeszowska (Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WH AGH, Kulturoznawcze Koło Naukowe AGH)
lic. Bartłomiej K. Krzych (UR)
lic. Sebastian Medoń (Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH)
mgr Rafał Sowiński (UJ)
mgr Przemysław Szymański (UG)
Karolina Pach (Wydziałowa Rada Samorządu Studentów WH AGH, Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH)
mgr Gerard Ronge (UAM)
mgr Kamil M. Wieczorek (Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury")
mgr Adrianna Woroch (UAM)

Zgłoszenia są przyjmowane w następujący sposób: należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny po linkiem: https://goo.gl/forms/MIVT0Xaw9Y2bVOVO2 i oczekiwać na potwierdzenie jego otrzymania. Do 28 stycznia zostaną wysłane maile zwrotne z informacją o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia.

Przewidziany czas wystąpienia to od 15 do 20 minut plus czas dodatkowy przeznaczony na dyskusję.

Opłata konferencyjna wynosi 295 zł i obejmuje materiały konferencyjne, catering, obiad (w dniu referatu) oraz publikację w recenzowanej monografii naukowej w wersji elektronicznej (otrzymanie wersji papierowej to koszt 75 zł wraz z przesyłką).

Monografia będzie dystrybuowana m.in. w Google Books, Google Play, na eBayu i Amazonie, a także w ogólnopolskich księgarniach internetowych (w tym w księgarni PWN). Więcej informacji w tym miejscu: http://www.amorfati-journal.com/dystrybucja/

Opłaty (po informacji o przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia) należy dokonywać na konto (z dopiskiem: KULTURA_PRZEGLĄD_2019_Imię_Nazwisko):

Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury"
ul. Lampego 6/8
41-608 Świętochłowice
Numer konta bankowego (PLN): 80 1750 0012 0000 0000 3723 0464
Numer konta bankowego (EURO): 21 1750 0012 0000 0000 3863 4631
Nazwa banku: Raiffeisen Polbank
Kod SWIFT: RCBWPLPW

Faktury będą wystawiane na życzenie uczestników (należy wypełnić pole w formularzu zgłoszeniowym).

Udział bierny jest bezpłatny (prośby o zaświadczenia w tej sprawie należy wysyłać na mail konferencji).


Opłata konferencyjna:

295

Organizatorzy konferencji:

Fundacja „dzień dobry! kolektyw kultury”
ul. Lampego 6/8
41-608 Świętochłowice
NIP: 6272750959
REGON: 367131657
KRS: 0000674930
Osoby chcące się z nami skontaktować prosimy o wysłanie wiadomości na adres fundacjaddkk@gmail.com.


fundacjaddkk@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne, Religioznawstwo, Teologia, Pedagogika, Psychologia, Politologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

komunikacja, Kultura, literatura, sztuka, humanistyka, nauki społeczne, nauki humanistyczne, kulturoznawstwo, politologia, socjologia, filozofia, perspektywy


Źródło:  https://www.facebook.com/events/2037084766330724/

Aktualizacja:  2019-01-11