Konferencje naukowe 2019

 

MIĘDZY TEORIĄ A SZTUKĄ FILOZOFICZNO-BIOETYCZNA PROBLEMATYKA CIELESNOŚCI I JEJ AUDIOWIZUALNE REPREZENTACJE


-
Aula 1000 Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
Łódź, Pomorska 251 (zobacz na mapie)

Konferencja poświęcona jest zagadnieniu cielesności, które od pewnego czasu wzbudza coraz większe zainteresowanie filozofów, a także badaczy reprezentujących różne dziedziny humanistyczne i biomedyczne. Biomedycyna bowiem staje się coraz ważniejszą częścią kultury współczesnej, a życie współczesnego człowieka poddaje się zjawisku identyfikowanemu jako medykalizacja. Truizmem jest stwierdzenie, że film czy ogólnie sztuki audiowizualne oraz bodyart i bioart stanowią zwierciadło współczesności, oczywiste jest zatem, że wspomniane zjawiska znajdują w nich swój wyraz. Konferencja nasza poświęcona jest przecięciom tych dziedzin nauk i sztuk oraz interdyscyplinarnym spotkaniom wokół problematyki cielesności.

 

Konferencja składać się będzie z trzech części:

1. części prezentującej zagadnienia cielesności z perspektywy filozoficznej/bioetycznej

2. części prezentującej cielesność z perspektywy filmoznawczej, sztuk audiowizualnych oraz bodyart’u i bioart’u

3. części poświęconej referatom interdyscyplinarnym

 

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów poświęconych filozoficznej, bioetycznej lub filmoznawczej oraz oraz bodyart’u i bioart’u, czy też dokonanej w perspektywie sztuk audiowizualnych analizie następujących zagadnień:

 

1) integralność/dezintegracja ciała poddawanego procedurom medycznym; 2) wizerunki kobiecej cielesności w medycynie; 3) kobieta/ciało kobiety jako podmiot/przedmiot procedur medycznych w reprodukcji wspomaganej; 4) ciało w stanie terminalnym (dezintegracja, ból, utrata kontroli nad ciałem); 5) ciało cierpiące/ciało jako przedmiot działań analgetycznych; 6) ciało uporczywie (daremnie) terapeutyzowane; 7) ciało martwe/zwłoki/trup w dyskursie medycznym/filozoficznym/estetycznym/filmowym; 8) medyczna/kulturowa/ estetyczna konstrukcja ciała; 9) ciało normalne/nienormalne; 10) ciało nienormatywne jako obcy/inny w dyskursie filozoficznym, kulturoznawczym, artystycznym; 11) doskonalenie gatunku ludzkiego: cyborg/transczłowiek/postczłowiek.

Prosimy o nadsyłanie abstraktów o objętości 150-300 słów do 30 listopada 2018 na adres monika.michalowska@umed.lodz.pl.


Opłata konferencyjna:

bez opłaty konferencyjnej

Organizatorzy konferencji:

Zakład Bioetykidr hab. Monika Michałowska
dr Anna Alichniewicz


monika.michalowska@umed.lodz.pl

Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Kulturoznawstwo, Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

ciało, cielesność, bioetyka, bioart, filozofia, bodyart


Aktualizacja:  2018-11-24 12:20:24