Konferencje naukowe 2019

 

10th Forum of Ecological Engineering


-
Król Kazimierz Hotel
Kazimierz Dolny, u. Puławska 86 (zobacz na mapie)

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu Forum Inżynierii Ekologicznej. Celem 10. Forum jest przedstawienie najnowszych wyników prac badawczych i wdrożeniowych z różnych instytucji naukowych z całego świata. Poprzez konferencję kontynuujemy promowanie idei inżynierii ekologicznej, która obejmuje wiele dziedzin nauki i techniki oraz stanowi podstawę racjonalnego użytkowania i ochrony środowiska przyrodniczego.


Opłata konferencyjna:

1722,00 zł

Organizatorzy konferencji:

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii EkologicznejInstytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki LubelskiejKatedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieKomisja Rozwoju i Promocji Osiągnięć Młodych Naukowców Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie


ptie@pollub.pl

Dyscypliny naukowe:

Ekologia i Ochrona Przyrody, Biotechnologia, Energetyka, Górnictwo i geologia inż., Inżynieria chemiczna

Słowa kluczowe:

inżynieria środowiska, inżynieria ekologiczna


Źródło:  https://forumptie.pollub.pl/pl/strona-glowna/

Aktualizacja:  2018-11-25 23:11:34