Konferencje naukowe 2018

 

Upadek czy wzrastanie? Moment zwrotny w biografii


-
Campus Majdanek budynek nr 3
Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 70 20-325 Lublin (zobacz na mapie)

KATEDRA BIOGRAFISTYKI PEDAGOGICZNEJ

Instytutu Pedagogiki

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

oraz Fundacja „Biografie Codzienności” zapraszają do udziału w VII OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ z cyklu: „BIOGRAFIE CODZIENNOŚCI”.

 

14 grudnia 2018 r., godz. 10:00

Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 70

 

Temat przewodni konferencji:

Upadek czy wzrastanie? Moment zwrotny w biografii

 

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów: pedagogiki, historii, literaturoznawstwa, psychologii, socjologii, teologii, filozofii, etnologii

oraz wszystkich pasjonatów biografii.

 

Osoby chętne proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń i abstraktów wystąpień
do 8 grudnia 2018 r. na adres e-mailowy: kbpkul@gmail.com

Program konferencji zostanie przesłany Państwu do 10 grudnia 2018 r.

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wraz z Fundacją „Biografie Codzienności” organizuje VII Ogólnopolską Konferencję dla studentów i doktorantów z cyklu „Biografie Codzienności”. Tym razem chcemy Państwa zaprosić do pochylenia się na tematyką momentów zwrotnych i ich konsekwencjami w biografii lub autobiografii.

Celem konferencji jest ukazanie odmiennych form punktów zwrotnych, które w szczególny sposób przyczyniły się do zmian lub wywarły niekwestionowane znaczenie na biografię człowieka. Śmierć bliskiej osoby, choroba, uwarunkowania gospodarczo-polityczne, migracja, uzależnienia są tylko przykładami momentów zwrotnych wpisanymi w trajektorie życia. Wobec powyższego jesteśmy przekonani, iż refleksja nad proponowaną tematyką przyczyni się do ukazania (auto)biografii, które nie zostały dotychczas opublikowane, opracowane naukowo lub nie są powszechnie znane.

 

Proponowane obszary tematyczne konferencji:

v  Doświadczenie śmierci drugiego człowieka momentem przełomowym

w (auto)biografii.

v  Zmiana środowiska zawodowego – zmiana życia.

v  Akt przebaczenia i miłosierdzia drogą do zmiany.

v  Choroba, wypadek, niepełnosprawność jako niechciane punkty zwrotne w życiu.

v  Migracja, deportacja, przesiedlenie przyczyną przemian życiowych.

v  Punkt zwrotny szansą na spotkanie z Bogiem.

v  Ciąża i macierzyństwo nowym etapem życia.

v  Miłość, przyjaźń i poznanie przyczyną wzlotu czy upadku?

 

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

W przypadku niespełniania w/w wymogów tematycznych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo niezakwalifikowania referatu do wygłoszenia podczas konferencji.

Istnieje możliwość opublikowania tekstu pokonferencyjnego w czasopiśmie naukowym „Biografistyka Pedagogiczna” wydawanym przez Katedrę Biografistyki Pedagogicznej

IP KUL. Więcej informacji o Czasopiśmie oraz wymogach redakcyjnych znajdą Państwo na stronie: http://biografistykapedagogiczna.pl/index.php/pl/

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:

http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,11001.html (do pobrania Karta zgłoszeniowa)


Organizatorzy konferencji:

Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja "Biografie Codzienności"


kbpkul@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Historia i Archeologia, Literaturoznawstwo, Pedagogika, Psychologia

Słowa kluczowe:

biografia, pedagogika, biografistyka pedagogiczna, punkt zwrotny


Źródło:  http://www.kul.pl/katedra-biografistyki-pedagogicznej,11001.html

Aktualizacja:  2018-11-26 14:55:45