Konferencje naukowe 2019

 

II konferencja naukowo-szkoleniowa INJO 2019 Innowacje w nauczaniu języków obcych. Interkulturowość w nauczaniu języka obcego.


-
Instytut Filologii Angielskiej, UWr
Wrocław, Kuźnicza 22 (zobacz na mapie)

Konferencje INJO kładą nacisk na popularyzację myślenia i działania innowacyjnego w zakresie nauczania języków obcych. Ponadto, pogłębiają one wiedzę na temat najnowszych osiągnięć współczesnej glottodydaktyki, psycholingwistyki i neurodydaktyki oraz umożliwiają uczestnikom konferencji wymianę doświadczeń i poglądów w zakresie stosowania innowacyjnych narzędzi i materiałów dydaktycznych. 

Wiodącym tematem konferencji INJO 2019 będzie interkulturowość. Plenarne wystąpienia, które chcemy Panstwu zaproponować wygłoszą znani specjaliści w dziedzinie glotyodydaktyki i socjologii zajmujący się naukowo oraz praktycznie zagadnieniami kultury  i interkulturowością.


Opłata konferencyjna:

120 zł

Organizatorzy konferencji:

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu WrocławskiegoZakład Glottodydaktyki Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu WrocławskiegoDolnośląskie Koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego


konferencja.spnjo@uwr.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo

Słowa kluczowe:

innowacje, nauczanie, glottodydaktyka, język obcy, interkulturowość


Źródło:  http://konferencja.spnjo.uni.wroc.pl

Aktualizacja:  2018-11-28