Konferencje naukowe 2018

 

Mediacja prawem obywatelskim


-
Uniwersytet SWPS Wydział w Poznaniu
Poznań, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10 (zobacz na mapie)

Mediacja jest prawem obywatelskim rozumianym jako prawo do dostępu do wymiaru sprawiedliwości, prawo do bycia podmiotem i aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji sprawiedliwości, prawo do kształtowania samodzielnych rozstrzygnięć w granicach systemu prawnego, wreszcie jako prawo do wzięcia odpowiedzialności zarówno za czyny i wydarzenia jak też za rozstrzygnięcia i za budowę porozumienia nakierowanego na przyszłość.  To prawo jest realizowane w Polsce w stopniu niewystarczającym. Dlaczego? Na to pytanie będą szukali odpowiedzi prelegenci publiczność konferencji dyskutując o mediacji ujmowanej w kilku różnych płaszczyznach.


Opłata konferencyjna:

bezpłatna

Organizatorzy konferencji:

Poznańskie Centrum Mediacji, SWPS, Dom Mediacyjny 


Dyscypliny naukowe:

Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

mediacja, mediacje, prawo, Porozumienie, ugoda